Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Detva – misie

Detva (Banskobystrická diecéza) 15. – 23. 10. 2016 – Misie

Misionári: PP. Michal Zamkovský, Martin Zanovit, Martin Macko;
Pomoc pri spovedaní: P. Peter Slobodník,
Programy pre mladých v školách a v kostole: P. Jozef Mihok

Boli to už štvrté misie v tejto farnosti. Prvé viedli od 10. – 20. novembra 1935 pátri jezuiti. Druhé od 12. – 21. septembra 1947 štyria redemptoristi. Žiaľ ich mená farská kronika neuvádza. Tretie v čase od 18. – 25. septembra 1994 mali opäť naši zo Starých Hôr, a to P. Ivan Flimel a P. Virgil Čierny.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved