Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Deň otvorených dverí v Kostolnej – Záriečí

Aj tento rok sme slávili spoločne s veriacimi Deň otvorených dverí v našej komunite redemptoristov v Kostolnej – Záriečí. Zároveň to bola pre našu kaplnku hodová slávnosť, keďže naša kaplnka je zasvätená Matke ustavičnej pomoci. Práve tento rok 2016 si pripomíname 150. výročie zverenia Ikony Matky ustavičnej pomoci našej Kongregácii. Slávnostnú sv. omšu celebroval náš spolubrat P. ThLic. Ing. Miroslav Szuda, CSsR, správca farnosti na Kramároch. Počas homílie nám priblížil našu Matku ako tú, ktorá neustále vstupuje do našich životov a prihovára sa za nás. Je to Matka, ktorej záleží na každom z nás. Na slávnostnej sv. omši koncelebrovali aj ďalší pátri redemptoristi: predstavený komunity v Kostolnej – Záriečí a misionár milosrdenstva P. Peter Hertel, P. Miloslav Pizovka, a P. Jozef Novák, st. z podolínskej komunity, ktorý viedol počas víkendu duchovnú obnovu pre chlapcov zamýšľajúcich sa aj nad svojim budúcim povolaním. Taktiež nám vypomáhali naši študenti, členovia nášho spoločenstva Koral a dobrovoľníci. Po svätej omši pokračoval program pre deti, ktoré mali pripravené rôzne aktivity a súťaže. Dospelých sme sprevádzali cez kláštor s historickým komentárom a ďalšia časť mala možnosť si pozrieť video-dokument o našej Kongregácii. Počas Dňa otvorených dverí nás navštívilo okolo 250 ľudí. Všetkým ďakujeme za účasť i pomoc pri organizácii a tešíme sa na budúci rok. Nech na nás neustále vplýva orodovanie našej Nebeskej Matky.

P. Miloš Miloslav Pizovka, CSsR (člen komunity)

Kaplnka MUP Kostolná

Kláštor Kostolná

Kostolná

Kostolná

Kostolná

Kostolná Deň otvorených dverí

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved