Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Bl. Peter Donders bol apoštolom malomocných

14. januára si v Cirkvi a osobitne v našej Kongregácii pripomíname blahoslaveného Petra Dondersa, misionára v Suriname, veľkého apoštola malomocných. Zo svojho 78 rokov trvajúceho života (1809-1887) prežil na misii v tropickom Suriname (Južná Amerika) 45 rokov, z toho v službe malomocným 26 rokov. Tieto čísla hovoria samy za seba. Peter Donders nebol za tento čas ani raz na dovolenke.

Jeho holandský rodák, P. Ignaz Dekkers CSsR charakterizoval spiritualitu bl. Petra kategóriami dobroty a pokoja, z ktorých pramenil jeho apoštolský zápal. Jeho misionársky život spočíval v duchu viery, v živote modlitby, v eucharistickej a mariánskej úcte, vo svedectve o plnosti vykúpenia a vo vernosti malomocným a otrokom.

Len málo ľudí sa tak silno oddalo Pánovi a jeho kráľovstvu ako bl. Peter. 30. októbra 1884 napísal jeden z jeho spoločníkov: „Minulý pondelok sme veľmi potichu oslávili 75. narodeniny nášho svätého Dondersa. Dôstojný otec vždy zostáva Božím mužom plným horlivosti. Žiadna úloha pre neho nie je priveľká, žiadny nedostatok priťažký, ak len je možnosť vykonať niečo pre Božiu slávu a pre spásu duší… Preto neprejde ani deň bez toho, aby navštívil chorých a nevládnych v okolí“.

Spiritualite pátra Dondersa je vlastná pravá viera a veľká jednoduchosť človeka, ktorého Pán povolal k apoštolátu. Veta sv. Pavla, „už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20), veľmi dobre vystihuje, čím bol bl. Peter od začiatku až do konca. Kristus sám žil v tomto skromnom misionárovi-apoštolovi, ktorého si niektorí sotva všimli, ktorý však práve svojou jednoduchosťou môže dnes byť výzvou, impulzom a inšpiráciou pre nás.

„Bože, ty si v blahoslavenom kňazovi Petrovi obdivuhodne ukázal svoje milosrdenstvo k malomocným; dopraj nám milostivo, aby sme podľa jeho príkladu a na jeho orodovanie preukazovali našim opusteným bratom a sestrám skutky dobročinnej lásky, a tak v nich slúžili tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“ (liturgická modlitba z dnešnej spomienky)

Životopis bl. Petra Dondersa nájdete tu.

Zdroj: redemptor.pl, cssr.news

Preklad: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved