Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Biskupská vysviacka Mons. Alfonsa V. Amaranteho CSsR

Pre redemptoristov na celom svete, v Ríme, v Neapolskej provincii a na Alfonziánskej akadémii bol 6. október 2023 historickým dňom – náš spolubrat Alfonso Vincenzo Amarante bol vysvätený za arcibiskupa v Bazilike Najsvätejšieho Spasiteľa a svätých Jána Krstiteľa a Jána Evanjelistu v Lateráne. Predsedajúcim celebrantom a ordinujúcim prelátom bol kardinál Joseph Tobin CSsR spolu s kardinálom Angelom de Donatisom, generálnym vikárom pápeža Františka pre Rímsku diecézu a kardinálom José Tolentino de Mendonça, prefektom Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie.

Zúčastnilo sa na nej 20 arcibiskupov a biskupov spolu s opátom Sorres (titulárny stolec novovysväteného arcibiskupa Amaranteho). List pápeža Františka, ktorým menoval Alfonsa Vincenza Amaranteho z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa za rektora Magnifico Pápežskej lateránskej univerzity a vymenoval ho za arcibiskupa titulárneho sídla Sorres, ako aj udelený osobitný mandát a ubezpečenie ho o svojich modlitbách, prečítal páter Antonio Donato CSsR, úradujúci predseda Alfonziánskej akadémie. V príhovore k preplnenej bazilike redemptoristov z generálnej kúrie, komunity San Alfonso v Ríme, Neapolskej provincie (provincia, do ktorej patrí Mons. Amarante), z rôznych jednotiek v Európe, spolu s kňazmi, seminaristami, profesormi, študentmi Lateránskej univerzity, rehoľníkmi a rehoľníčkami a laickými veriacimi najmä z miest Pagani (rodné mesto Mons. Amaranteho), Ciorani, Avelino a ďalších redemptoristických farností z Neapolskej provincie, kardinál Tobin poukázal na príklad života a poslania iného veľkého, no veľmi skromného redemptoristického biskupa sv. Jána Neumanna. Kardinál Tobin zdôraznil dôležitosť misie, ktorá je v srdci Cirkvi, a teda v srdci povolania každého biskupa Cirkvi. Vyzval Alfonsa Amaranteho, aby nasledoval príklad Dobrého pastiera, ktorý sa nebojí vlkov, ale dokáže sa im postaviť, aby chránil ovce zverené do jeho starostlivosti na spôsob života a príkladu sv. Jána Neumanna.

Po skončení eucharistickej slávnosti a udelení prvého biskupského požehnania kardinálom, biskupom a všetkým prítomným v bazilike novovysvätený arcibiskup a rektor Lateránskej univerzity Mons. Alfonso Vincenzo Amarante CSsR hovoril o svojej nádeji v túto univerzitu, že teológia bude kristocentrická a bude všetkým zjavovať pravú tvár Pána Ježiša. Jeho túžba je, aby Lateránska univerzita Svätého Otca bola skutočne katolícka v prijímaní ľudí zo všetkých kultúr a z celého sveta, aby sa cítili ako doma, ako aj v spolupráci pri budovaní mostov prostredníctvom posilňovania vzájomných vzťahov na všetkých úrovniach univerzity. Svoju vďačnosť rodičom, ktorí kvôli veku nemohli byť prítomní, svojej rodine, redemptoristickej rodine, bývalému rektorovi Laterány a všetkým prítomným vyjadril vo svojich veľmi úprimných, a zároveň dojímavých slovách, v ktorých vyjadril túžbu naďalej kráčať jednoduchým životom redemptoristického misionára zbaveného pripútanosti k materiálnym benefíciám pripomínajúcim dvoch veľkých, ale skromných biskupov: nášho zakladateľa svätého Alfonza a svätého Jána Neumanna.

Neskôr po veľmi slávnostnej a krásnej bohoslužbe sa na nádvorí Lateránskej kúrie konalo jednoduché posedenie s prípitkom na novovysväteného arcibiskupa.

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved