Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

5. januára si pripomíname sv. Jána Neumanna CSsR

„Bol blízko chorým, rád bol s chudobnými, bol priateľom hriešnikov a teraz je slávou všetkých emigrantov.“ – týmito slovami zhrnul pápež Pavol VI. činnosť svätého Jána Neumanna, redemptoristu, filadelfského biskupa (homília pri príležitosti Neumannovej kanonizácie, 19. júna 1977).

Ján Neumann sa narodil 28. marca 1811 v Prachaticiach v Čechách. Teológiu študoval v seminári v Českých Budějoviciach. Horlivý pre misionársky život a privádzanie duší ku Kristovi sa rozhodol opustiť svoju vlasť, aby sa venoval európskym prisťahovalcom v Amerike, ktorí boli bez duchovnej podpory.

Neumann bol v júni 1836 newyorským biskupom vysvätený za kňaza a venoval sa pastorácii ľudí v rozsiahlej oblasti okolo Niagarských vodopádov.

Keďže chcel žiť v rehoľnom spoločenstve, ktoré by viac zodpovedalo jeho misionárskemu povolaniu, v januári 1842 vstúpil k redemptoristom. Ako neúnavný misionár sa Neumann venoval najmä nemeckým prisťahovalcom, najprv v Baltimore a potom v Pittsburghu.

Po tom, čo v rokoch 1846-49 zastával funkciu viceprovinciálneho predstaveného redemptoristov, stal sa farárom kostola svätého Alfonza v Baltimore. V roku 1852, vo veku 41 rokov, bol vymenovaný za biskupa vo Filadelfii.

Neumann výrazne ovplyvnil náboženský život v Spojených štátoch zakladaním katolíckych škôl a propagovaním úcty k Eucharistii. Založil nový rehoľný inštitút – Tretí rád svätého Františka z Glen Riddle. Školské sestry Notre Dame rovnako považujú Neumanna za svojho druhostupňového zakladateľa, svojho „otca v Amerike“. Len za sedem rokov postavil 89 kostolov, ako aj niekoľko nemocníc a sirotincov. Ako biskup neúnavne navštevoval svoju rozsiahlu diecézu.

Dňa 5. januára 1860 vo veku 48 rokov náhle zomrel na infarkt na jednej z filadelfských ulíc. Neumann bol blahorečený počas Druhého vatikánskeho koncilu 13. októbra 1963 a kanonizovaný 19. júna 1977.

(zdroj: stjohnneumann.org)

Modlitba

Bože, ty si si želal, aby tvoj biskup svätý Ján Neumann
zažiaril svojou pastoračnou službou medzi najopustenejšími.
Daj, aby sme napodobňovali jeho neúnavnú horlivosť za svätosť
vo vykonávaní každodenných prác.

Nech sme schopní plodne slúžiť tvojej Cirkvi.
Prosíme o to skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý žije a kraľuje s tebou a Duchom Svätým,
na veky vekov. Amen.

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved