Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

26. september: spomienka blahoslaveného Gašpara Stanggassingera

My, rodina redemptoristov, oslavujeme 26. septembra na celom svete ďalšieho svätého muža, blahoslaveného Gašpara Stanggassingera. Narodil sa 12. januára 1871 v Berchtesgadene v južnom Nemecku. Bol druhým zo 16 detí. Jeho otec bol roľníkom a vlastnil kameňolom.

Od detstva v ňom narastala túžba stať sa kňazom. Gašpar sa ako dieťa hrával na kňaza a „kázaval“ svojim bratom a sestrám krátke kázne a viedol ich sprievodom do kaplnky uprostred hôr neďaleko ich domu. V roku 1890 vstúpil do diecézneho seminára v Mníchove a Freisingu, ale štúdium a rozlišovanie ho presvedčili, aby si vybral povolanie rehoľníka.

Ako rehoľník väčšinu svojho času trávil vyučením študentov, ktorým bol neustále k dispozícii. V nedele nikdy neopomenul ponúknuť svoju pomoc v kostoloch v susedných dedinách, najmä tak, že kázal. Aj napriek takému rozvrhu práce bol vždy trpezlivý a chápal potreby ostatných, najmä študentov, ktorí v ňom videli viac priateľa ako svojho nadriadeného.

K Ježišovi v Eucharistii mal veľkú úctu, a preto pozýval chlapcov a veriacich, aby sa v čase núdze a úzkosti priblížili k Najsvätejšej sviatosti. Povzbudzoval ich, aby šli ku Kristovi tráviť čas v adorácii, alebo aby s ním hovorili ako s priateľom. Jeho kázanie bolo veriacim neustálou pripomienkou, aby kresťanský život brali vážne a vďaka modlitbe a neustálemu obráteniu rástli vo viere. Jeho štýl bol priamy a príťažlivý, bez hrozenia trestami, ako to bolo v tých časoch pri kázaní bežné.

V roku 1899 otvoril nový seminár v Gars a stal sa tam spirituálom študentov. Zomrel na zápal pobrušnice v mladom veku. 24. apríla 1988 bol Svätým Otcom Jánom Pavlom II. vyhlásený za blahoslaveného.

Blahoslavený Gašpar je stále veľkou inšpiráciou pre všetkých formátorov, ktorí naďalej venujú svoj drahocenný čas v rôznych fázach formácie. Je tiež vzorom a inšpiráciou pre tých, ktorí pokračujú v službe mládeži. Nech život a príklad blahoslaveného Gašpara prinesie hojné vykúpenie všetkým, najmä mladým.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Príbuzný článok: Blahoslavený Gašpar Stanggassinger

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved