DomovPosts Tagged "Tobin"

USA, náboženský predstaviteľ vyvíja úsilie na pomoc mužovi čeliacemu deportácii 12. marca 2017 Newark, N.J. – Predstaviteľ najväčšej rímsko-katolíckej arcidiecézy Spojených štátov sklonil hlavu a modlil sa spolu s mužom, ktorý pred desiatkami rokov ilegálne vkročil do Spojených štátov, predtým, než tento muž vstúpil do vládnej budovy, aby čelil možnej deportácii. Toto je dôležitý príklad toho, akým spôsobom náboženskí predstavitelia odpovedajú na nedávne donucovacie akcie, týkajúce sa imigrantov, za vlády republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Kardinál Joseph Tobin, predstavený diecézy Newark, viedol piatkovú manifestáciu na podporu Catalina Guerrera, ktorého vykreslil ako stelesnenie ceny, ktorá sa platí za narušenie prisťahovaleckej politiky. Guerrero, ktorého problémy súvisiace s imigráciou začali

Čítať ďalej

27. júna slávia redemptoristi v Ríme a na celom svete záver Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci. Týmto dňom za začína nová fáza v misionárskej službe redemptoristov. Pri svojom ohlasovaní evanjelia chcú v nasledujúcom roku efektívne a kreatívne využívať ikonu Matky ustavičnej pomoci pri ilustrovaní tajomstva vtelenia, utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Nielen v Ríme sa 27. jún bude sláviť výnimočným spôsobom. Redemptoristi z provincie Denver organizujú oslavy v kostole sv. Alfonza "Skala" v St. Loius (MO). V tomto kostola začala ustavičná novéna 11. júla 1922. Katolícka americká televízia EWTN bude vysielať slávnostnú omšu 27. júna. Viac: tu. Eucharistii bude predsedať arcibiskup Joseph

Čítať ďalej

C O M M U N I C A N D A   č. 1 Rím, 25. februára 1998 Nr. Prot. 0000 0028/98 SPIRITUALITA Naša najdôležitejšia výzva Milí spolubratia, 01. „Neprestajne vzdávame Bohu vďaky za vás všetkých a pamätáme na vás v modlitbách. Ustavične pripomíname Bohu a Otcu svojmu silu vašej viery, úsilie vašej lásky a vašu vytrvalosť v nádeji v Pána nášho Ježiša Krista .“ (1 Sol 1, 2-3) Päť mesiacov po skončení XXII. generálnej kapituly a vo výročí schválenia našich konštitúcií vám posielame tento list, ktorý chce byť odozvou kapituly a ukázať ako vidíme našu službu Kongregácii. 02. Kapitula zverila generálnemu vedeniu vypracovanie týchto Communicanda

Čítať ďalej

C O M M U N I C A N D A  č. 3 Najlepšie víno nachádzame na konci Zamyslenie nad tretím vekom Generálna kúria C.Ss.R. Rím 2000 Zamyslenie nad tretím vekom COMMUNICANDA  č.3 8. decembra 2000 Číslo 00000265/99 Milí spolubratia, 1. Každého z vás bratsky pozdravujem v Ježišovi Kristovi. Členovia   Generálnej rady sa pripájajú a prajú vám hojné Božie požehnanie do nového roku. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými. Už v druhých Communicanda Generálnej rady "Beda mi, keby som neohlasoval Evanjelium" (14.januára 1999), som sľuboval ďalší list o potrebách "tretieho veku" (č.41). Teraz sa pokúšam svoj sľub splniť. 2. Dovoľte mi vysvetliť, čo si predstavujem pod

Čítať ďalej