DomovPosts Tagged "púť"

Arcidiecézna púť k úcte Panne Márii sa začala v sobotu 15. júla na kalvárii Cestou svetla. Nasledovali sväté omše, vysluhovanie sviatosti zmierenia, modlitby a pobožnosti. V sobotu večer bol hlavným celebrantom košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. Pripomenul, že Fatima sa stala hlasnou výzvou k modlitbe, pokániu a obráteniu. Preto sa ani my nemôžeme nečinne prizerať, ako sa rodina veriacich zmenšuje, ako ubúda skutočne praktizujúcich kresťanov. „Nemôžeme byť ticho, keď naše deti, hoci už majú svoje rodiny, ale pri všetkom zhone, robote a živote vyššieho štandardu zabúdajú na Boha – myslia si, že tu budú žiť navždy a stále v dobrom zdraví, v dobrej kondícii, kráse mladosti a bez trápenia

Čítať ďalej

Viedeň: šiesta mestská púť k Matke ustavičnej pomoci a 100. výročie Komisie sv. Klementa Hofbauera   27. júna sa už tradičná mestská púť (27. deň každého mesiaca) k redemptoristickému kostolu  Panny Mária  (Hernals) konala po šiestykrát. Viedol ju biskup diecézy Eisenstadt, Ägidius Zsifkovics. Bolo to zároveň sté výročie Komisie sv. Klementa Hofbauera. Táto komisia, čiže laická organizácia zameraná aj na fundaising, umožnila výstavbu  mnohých kostolov a kaplniek v Rakúsku, ktoré sú zasvätené sv. Klementovi.  Napomohla tiež vzniku Múzea sv. Klementa na Maria am Gestade (2014). V posledných rokoch komisia podporovala projekty redemptoristov v Indii, na Ukrajine a v Afrike. Zdroj Preklad: redemptoristi Bratislava (krátené, pozn. prekl.) Príbuzné články: Rok sv. Klementa (2014) APOŠTOLÁT

Čítať ďalej

Vyvrcholením tohtoročnej hlavnej púte v Gaboltove bola nedeľná slávnostná svätá omša 17. júla o 10.30. Slávil ju rožňavský biskup  Stanislav Stolárik. Vo svojej homílii poukázal na ukončenie jubilejného 150. výročia verejnej úcty k ikone Matky ustavičnej pomoci, ktorá je symbolom misii redemptoristov. Ponúkame vám jej celé znenie. Prežívame mimoriadny svätý Rok milosrdenstva a veľa z toho, čo sa nám už v tomto Roku ponúklo, nás mohlo duchovne obohatiť. Predsa by som chcel poukázať na jeden dôležitý aspekt Roka milosrdenstva: je v ňom veľmi silne prítomný mariánsky prvok. Ale dovolím si povedať, že takmer každý mariánsky ctiteľ berie súvislosť Márie a Božieho milosrdenstva ako niečo celkom normálne. Božie milosrdenstvo

Čítať ďalej

Už niekoľko rokov sa v mesiacoch júl a august v našom redemptoristickom dome v Astorge tvorí medzinárodná komunita redemptoristov a laikov, ktorí spolu žijú a pozývajú pútnikov smerujúcich do Compostely, aby sa večer zastavili v našom chráme na občerstvenie tela i ducha. Je to služba pohostinnosti, spovede, spoločnej modlitby. Tých z vás, ktorí plánujete putovať do Compostely pozývame navštíviť našu medzinárodnú komunitu v Astorge. Viac info: https://www.facebook.com/Casa-San-Alfonso-ACC-Redentoristas-de-Astorga-367506096606648/?fref=nf

Čítať ďalej