DomovPosts Tagged "Partneri v misii"

V dňoch od 2. do 4. decembra 2017 sa br. Juraj Džama CSsR, spolu s členmi spoločenstva Shekinah a v spolupráci s tímom Návrat Domov a s poľským spoločenstvom Missio Christi, zúčastnil na misijnom výjazde na Ukrajine v redemptoristickej farnosti Boryslav a Truskavec. Tento čas bol venovaný hlavne téme Božej lásky a hriechu: ako nám Boh odpúšťa všetky naše pády, a ako znova a znova môžeme nachádzať jeho Otcovské objatie. Počas programu zazneli k tejto téme svedectvá a hrali sa scénky. Na záver sa tím modlil za farníkov modlitbu príhovoru. Aj napriek jazykovej bariére bolo vidieť a cítiť, že Pán Ježiš

Čítať ďalej

31. júla 2002 vyhlásil pápež Ján Pavol II. v Bazilike Panny Márie Guadalupskej v Mexiku Juana Diega Cuauhtlatoatzina za svätého. Bazilika Panny Márie Guadalupskej bola počas stáročí svedkom mnohých veľkolepých a dôstojných ceremónií, ale len zopár sa podobalo svätej omši, ktorá sa slávila 31. júla 2002 pri príležitosti svätorečenia Juana Diega. Na trojhodinovej kanonizačnej liturgii sa zúčastnili tisíce ľudí a ďalšie tisíce sledovali dianie na veľkoplošných obrazovkách pred bazilikou a po celom hlavnom meste. Celé ulice boli uzavreté, aby vytvorili priestor pre pútnikov. Medzi účastníkmi svätej omše bol mexický prezident Vicente Fox. Jeho prítomnosť bola historickou udalosťou: po prvýkrát sa

Čítať ďalej

Páter Peter Slobodník CSsR a páter Jozef Mihok CSsR spolu s laikmi zo spoločenstva Maranatha (Prešov) a Shekinah (BB) majú možnosť počas prvého adventného týždňa hovoriť o Božej láske v meste Karaganda, v Kazachstane. Uplynulý víkend viedli duchovnú obnovu pre farnosť sv. Jozefa na tému "Duchovný rast". Okrem domácich farníkov prišli aj veriaci z iných farností Karagandy a mohli si vypočuť témy ako osobná modlitba, sviatostný život, sila jazyka, život v pravde a život podľa Božej vôle. Súčasťou programu boli aj svedectvá, spoločná modlitba a slávenie sv. omše. Účastníci boli povzbudení k prehlbovaniu svojho vzťahu s Kristom a k tomu,

Čítať ďalej

Počas uplynulého víkendu viedol p. Jozef Mihok spolu s laickými spoločenstvami duchovnú obnovu pre farnosť v ukrajinskom Starokonstantynove. Misijný tím tak nadviazal na minuloročnú obnovu v tejto farnosti, ktorá sa konala v novembri 2016. Súčasťou tímu bol bohoslovec-redemptorista, dvaja členovia spoločenstva Shekinah pôsobiacom pri redemptoristoch v Banskej Bystrici-Radvani, 4 členovia spoločenstva Missio Christi z Varšavy, ktoré je misijným partnerom varšavskej provincie redemptoristov, dvaja členovia spoločenstva Maranatha z Prešova, po jednom členovi zo spoločenstiev v Starej Ľubovni a Sabinove a dve misijné partnerky z Ukrajiny. Témou farskej duchovnej obnovy bolo uzdravenie telesné, duševné a duchovné. V kázňach a katechézach p. Mihok zdôrazňoval, že

Čítať ďalej