DomovNovinkyGenerálne vedenie sa stretlo s koordinátormi konferencií

Generálne vedenie sa stretlo s koordinátormi konferencií

Od 13. do 17. marca sa v Ríme odohralo stretnutie generálneho vedenia Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov) a koordinátorov konferencií. Vedenie sa takto s koordinátormi stretlo po ukončení kanonickej fázy prvýkrát.

Stretnutie sa začalo spoločným hľadaním a vypracovávaním najvhodnejšieho spôsobu implementácie výsledkov XXV. generálnej kapituly. Študovalo a diskutovalo sa aj o obsahu úvodu, Posolstva a výsledkov, ktoré opublikovala ostatná generálna kapitula. Neskôr sa pracovná skupina zapodievala prípravou plánu generálneho vedenia na ďalšie sexennium (šesťročie). Diskutovalo sa aj o tom, ako najlepšie uskutočniť tretiu fázu generálnej kapituly, ktorá sa má odohrať v jednotlivých konferenciách v nastávajúcich mesiacoch. Potom sa diskutovalo o zhromaždeniach, ktoré sa uskutočnia po tretej fáze kapituly. Napokon sa účastníci stretnutia zapodievali formáciou sekretariátov a komisií a diskutovali o nadchádzajúcich generálnych vizitáciach jednotiek.

3Y0A6821

 

ZDROJ (krátené)

Príbuzné články:

Apoštolské priority Konferencie Európa

Strategický plán pre Severnú pologuľu (2017)

rastidl@gmail.com

Člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa