Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Zomrel páter Marian Brudzisz CSsR z Poľska

Vo veku 91 rokov zomrel 6. apríla 2022 v Tuchowe Páter Marian Brudzisz CSsR. V Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa pôsobil 74 rokov a 67 rokov bol v kňazskej službe. Odpočinutie večné daj mu, Pane.

Pohrebná svätá omša sa konala v sobotu 9. apríla 2022 o 11.00 vo svätyni Panny Márie v Tuchove.

Páter Marian Brudzisz bol dobrodincom redemptoristov na Slovensku a v Česku. Sprostredkoval napríklad tajnú vysviacku P. Michala Zamkovského, ako na to spomína v tomto článku.

P. Marián Brudzisz s P. Michalom Zamkovským v Podolínci v roku 2014

P. Marian Brudzisz sa narodil 8. septembra 1930 v Rožnoviciach (Tarnovská diecéza) rodičom Wojciechovi a Márii, rodenej Róż. Prvé rehoľné sľuby zložil 2. augusta 1948 v Lomnici-Zdroji a doživotné sľuby 2. augusta 1953 v Tuchove. Za kňaza ho vysvätil 19. júna 1955 arcibiskup Włodzimierz Jasiński v Tuchowe.

Po získaní doktorátu z histórie začal v marci 1967 prednášať cirkevné dejiny v seminári redemptoristov v Tuchove. S mimoriadnym nasadením pôsobil aj ako riaditeľ seminárnej knižnice, ktorú reorganizoval (1967 – 85). V rokoch 1970 – 1980 zabezpečoval teologické knihy pre kňazov a katolíckych laikov v Československu a podieľal sa na príprave kandidátov na kňazstvo organizovaním tajných vysviacok.

V rokoch 1987 – 1989 pracoval v Generálnom archíve v Ríme a v rokoch 1989 – 2001 bol riaditeľom knižnice akadémie Alfonsiana, ktorú zmodernizoval.

V roku 2002 sa vrátil do Poľska a usadil sa v Krakove, kde pokračoval vo výskume histórie kongregácie a pôsobenia redemptoristov v Poľsku. Je autorom mnohých článkov a encyklopedických hesiel venovaných redemptoristom a poľskej emigrácii, najmä vo Francúzsku, ako aj niekoľkých kníh.

Posledné mesiace svojho života strávil v Tuchowe, kde 6. apríla 2022 zomrel.

Zdroj: www.redemptor.pl a P. Michal Zamkovský CSsR

Preklad a spracovanie: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved