Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Každý máme svojho Ananiáša

Poznáme ten príbeh Šavla zo Skutkov apoštolských, ktorému po stretnutí s osláveným Kristom Boh posiela učeníka Ananiáša, aby ho pokrstil a uviedol do služby apoštola. Tak sa to deje v cirkvi, že si neporadíme sami, ale Pán Boh nám posiela ľudí, ktorí nás usmerňujú na ceste viery.

Ja si v týchto dňoch s vďačnosťou pripomínam svoju diakonskú i kňazskú vysviacku spred 40 rokov a znovu žasnem nad tým, ako Pán Boh všetko zariadil. Počas tajných štúdií teológie u otca Ivana Mastiliaka, som bol párkrát aj na duchovných cvičeniach pre klerikov v Tuchove v Poľsku. Tu si ma vyhľadal otec profesor Marián Brudzisz (otec Marián na fotografii v Podolínci z roku 2014) a upozornil ma, aby som bol opatrný v rečiach, lebo aj tam v kláštore sú nasadení eštebáci. A potom sa ma ujal a sprevádzal ku kňazstvu. Sám vybavil kňazskú vysviacku u kardinála Františka Macharskeho a všetko sa uskutočnilo v rekreačnom rehoľnom dome poľských redemptoristov v Zakopanom.

Večer 20. mája 1980 otec Marián priviezol z jezuitského domu „Ksienžovky“ kardinála Františka a ten mi okolo 22:00 udelil diakonskú vysviacku. Potom prišiel 21. mája 1980 ráno okolo 6:00 a udelil mi kňazské svätenie. Jediným svedkom týchto svätení bol otec Marián Brudzisz, ktorý odoslal svedectvo do Ríma na pohľadnici (tak sme to našli po rokoch). Kardinál František mi potom prikázal, aby som o tejto vysviacke nikomu – ani najbližším z rodiny – nič nepovedal a odišiel. S otcom Mariánom sme ešte mali slávnostný obed v hoteli „Kasprowy“ a išli sme každý svojou cestou. Ja som sa snažil po ceste domov a potom aj na druhý deň v práci v Starej Ľubovni všetkých okolo tajne žehnať. Vo fabrike som ako kňaz pracoval ešte desať rokov a tajne som doma osamote slávil eucharistiu. Až teraz si uvedomujem, ako ma Pán Boh a Matka Mária chránili cez všetky tie roky kňazstva, ktoré neboli vždy ľahké.

Otec Marián Brudzisz však so mnou zostal v kontakte a pomáhal mi povzbudením, literatúrou a zaiste modlitbou. Dnes vnímam, že bol pre mňa takým Ananiášom, ktorého Pán Boh poslal, aby ma voviedol na cestu kňaza a misionára. Otec Marián teraz žije v Tuchove, má 92 rokov a stále na mňa pamätá.

Chcem poďakovať aj vám mnohým, ktorí ste ma na tejto 40-ročnej kňazskej ceste sprevádzali a posilňovali. Je krásne, že ako kresťania nie sme na ceste sami, ale ideme spolu, každý vo svojom povolaní a chceme ísť až do konca, do slávy. Spomeňte si aj vy na svojho Ananiáša vo viere, lebo určite tam niekde bol z Božej milosti prítomný.

P. Michal Zamkovský CSsR

Pátrovi Michalovi blahoželáme k 40. výročiu kňazskej vysviacky, pridávame sa k ďakovaniu a vyprosujeme mu veľa Božieho požehnania.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved