Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Zomrel P. Vladimír Jedlička CSsR

S vierou vo vzkriesenie a večný život oznamujeme všetkým spolubratom, príbuzným, priateľom a známym, že Pánom života a smrti bol z tohto sveta povolaný na večnosť redemptorista P. Vladimír Jedlička CSsR. Zomrel posilnený sviatosťami v utorok 5. októbra 2021 vo veku 89 rokov a v 49. roku svojho kňazstva. Spolu s P. Jánom Janokom ml. CSsR boli po Akcii Kláštory v roku 1950 jedinými juvenistami, ktorí sa stali kňazmi.

Narodil sa 31. augusta 1932 v Cíferi ako štvrtý z ôsmich detí. V roku 1945 vstúpil do juvenátu redemptoristov v Podolínci. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Rožňave a v Trnave, kde v roku 1953 zmaturoval. V rokoch 1953 – 1957 študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Následne pôsobil do roku 1959 ako profesor na Pedagogickom gymnáziu v Lučenci, v rokoch 1959 – 1962 ako profesor na Slovenskom gymnáziu v Jablonca Orawsko v Poľsku, v rokoch 1962 – 1963 ako odborný asistent na Pedagogickom inštitúte v Martine, v rokoch 1963 – 1969 ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a v roku 1969 ako vychovávateľ v kúpeľoch v Nimnici.
Noviciát absolvoval tajne u P. Jozefa Bednárika CSsR. Prvé rehoľné sľuby zložil tajne 9. júna 1967.

V roku 1969 začal študovať na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Litoměřiciach. Doživotné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa zložil 9. júna 1972. Na kňaza bol vysvätený 24. júna 1972 v Litoměřiciach kardinálom Štěpánom Trochtom. V rokoch 1972 – 1975 pôsobil ako kaplán v obci Jablonné v Podještědí. Od roku 1975 do roku 1986 pôsobil ako administrátor v Mimoni, v rokoch 1986 – 1990 bol administrátorom v Bohušoviciach nad Ohří a v rokoch 1990 – 1993 v Podbořanoch. Od 1. januára 1994 do 31. decembra 1999 pôsobil v kláštore redemptoristov na Králikoch, kde viedol Pútnický dom. Od roku 2000 do roku 2006 bol administrátorom kláštorného kostola redemptoristov v Červenke, kde dva roky spravoval aj farnosť Pňovice. Od mája 2006 do apríla 2007 bol členom komunity kláštora redemptoristov v Tasoviciach a od mája 2007 do mája 2014 kaplánom u sestier trapistiek v Poličanoch pri Neveklove v okrese Benešov. Od júna 2014 bol na odpočinku v kláštore redemptoristov na Svatej Hore.

S pátrom Vladimírom sa rozlúčime v stredu 13. októbra 2021 o 15:00 v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved