Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Žehnání domů a bytů

V této době naše příbytky navštěvují tříkráloví koledníci a vyprošují nám požehnání od Hospodina. Napíšou nám na vchodové dveře K + M + B + 2020. My je na „oplátku” obdaříme finančním darem pro potřebné.

Možná nás může napadnout: Proč se to vlastně děje? Je to jenom zvyk? Je to jenom další sbírka? Proč nápis K + M + B a letopočet?

Nechci se stavět do pozice historika ani etnologa. Rád bych jenom trochu „nahlédl pod pokličku“, co to vlastně znamená, když se řekne, že se jde něco nebo někdo „žehnat”.

Žehnání, žehnat, požehnat je odvozeno od latinského slova „signare“, česky „označit“. Pro slovo žehnat se používá také synonymum – „dobrořečit“. Žehná se a dobrořečí kdeco a kdekdo. Slovo je velmi mocné. Může zranit i zabít, může hojit a dát život. Gesto doprovázející slovo ještě umocňuje význam slova. Proto se nad věcmi, osobami, událostmi pronáší slovo doprovázené gestem. Je to dobro – řečení. Jedná se o slovo dobré, slovo, které dává věci, osobě, události dobré nasměrování.

Slyšeli jste možná o žehnání domů. Má svou dlouholetou tradici již od středověku. Proč bychom si měli nechat „požehnat” dům, byt? Pro lidi je žehnání takzvanou svátostinou, to znamená „posvátným znamením, které připravuje člověka k přijetí hlavního účinku svátostí a posvěcuje různé životní situace“. (Sacrosanctum Concilium, č. 60)

Církev nám nabízí možnost náš život obohatit, posvětit, prohloubit, a to v různých životních situacích. Nabízí nám skrze službu kněží možnost vyprošovat si od Pána pomoc – milost, abychom co nejlépe zvládali naše povinnosti.

Proto je dobré, když si chceme nechat požehnat v našem příbytku, abychom v něm prohlubovali své odhodlání žít s Kristem každý den.

Někteří o to požádají hned, když začínají bydlet v novém bytě nebo domě. Někdo žádá o požehnání v různých životních situacích. Nebo právě v období Zjevení Páně – Tři králů.

Při žehnání domů se na vchodové dveře požehnanou křídou píše K+M+B. Nejde však o počáteční písmena jmen tří králů, ale o zkratku latinského nápisu Kristus žehnej tomuto domu – Christus mansionem benedicat.

Dovolme, ať nám Kristus žehná a vede nás!

P. František Boldy CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved