Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Začiatkom júna vyhlásili za svätého rehoľníka, ktorý študoval aj v Podolínci

Pápež František vyhlásil zakladateľa rehoľnej spoločnosti kňazov mariánov P. Stanisława Papcyńského za svätého. Urobil tak počas slávnosti na Námestí Svätého Petra 5. júna (o 10:00 h). Tento rehoľník žil a študoval aj v piaristickom kláštore v Podolínci. Pamätná tabuľa na priečelí podolínskeho kláštora uvádza, že svoje rehoľné štúdiá na tomto mieste si vykonal v rokoch 1654 – 1660. Sv. Stanislav od Ježiša a Márie, vlastným menom Jan Papczyński sa narodil v roku 1631 v obci Podegrodzie pri južnej hranici Poľska, len 10 km na sever od Červeného Kláštora. Medzi koncelebrujúcimi 40 kardinálmi a troma desiatkami biskupov nechýbali krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz a štokholmský diecézny biskup Anders Arborelius. Na slávnosti bola prítomná aj luteránska biskupka Uppsaly Antje Jackelenová. Oficiálne delegácie krajín pôvodu nových svätých viedli poľský prezident Andrzej Duda a švédska ministerka kultúry Alice Bah Kuhnkeová.
V homílii, ktorú pápež predniesol pri kanonizačnej omši sv. Stanislava Papczyńského a sv. Márie Alžbety Hesselbladovej s formulárom 10. nedele v cezročnom období cyklu C okrem iného povedal:
Naozaj, v Kristovom utrpení je odpoveď Boha na úzkostné a neraz roztrpčené volanie, ktoré v nás vyvoláva skúsenosť bolesti a smrti. Ide tu o to, aby sme neutiekli od kríža, ale zaostali tam, ako to urobila Panenská Matka, ktorá trpiac spolu s Ježišom získala milosť dúfať napriek všetkej nádeji (porov. Rim 4,18)…Toto bola aj skúsenosť Stanislava od Ježiša a Márie a Márie Alžbety Hesselbladovej, ktorí sú dnes vyhlásení za svätých: zostali vnútorne spojení s Ježišovým utrpením a prejavuje sa v nich moc jeho zmŕtvychvstania. Prvé čítanie a evanjelium tejto nedele nám práve predstavujú dve zázračné znamenia zmŕtvychvstania, prvé vykonané prorokom Eliášom, druhé Ježišom. V oboch prípadoch ide o mŕtvych mladučkých synov ovdovelých žien, ktorí sú prinavrátení ich matkám.

Provinciálny predstavený rehoľnej spoločnosti kňazov mariánov P. Paweł Naumowicz niekoľko týždňov pred svätorečením zdôraznil, že je významné, že svätorečenie sa uskutoční práve v Roku milosrdenstva. “To zariadila prozreteľnosť, pretože tento svätec za svojho života konal veľa diel milosrdenstva a povzbudzoval aj druhých, aby ho prejavovali nielen živým, ale aj zosnulým.” Blahoslavený mal vízie očistcového ohňa a duší, ktoré v ňom trpia. Svojich spolubratov žiadal, aby sa ustavične modlili za zosnulých. “Milosrdenstvo P. Papczyňského pokrývalo celý život človeka: od chvíle, keď je ešte v Božích plánoch po zjednotenie sa duše s Bohom vo večnosti. Preto ho za svojho patróna považujú manželia, ktorí túžia po počatí, rodičia očakávajúci narodenie dieťaťa, ale tiež ľudia, ktorí sa modlia za duše zosnulých,” zdôraznil P. Paweł Naumowicz.

P. Stanisław Papcyňski, zakladateľ spoločnosti kňazov mariánov sa narodil v r. 1631 v poľskom meste Podegrodzie. Ako mladý vstúpil k piaristom. Po šestnástich rokoch odišiel z rehole a v. r. 1673 založil rehoľnú spoločnosť, ktorej úlohou bolo šíriť úctu k Nepoškvrnenému Počatiu, modliť sa za zosnulých a pracovať vo farnostiach. Pracoval ako pastier a vychovávateľ vo Varšave. Zomrel v povesti svätosti 17. septembra 1701 v obci Góra Kalwarii pri Varšave. Tam sa nachádza aj jeho hrob. 16. septembra 2007 bol blahorečený. P. Papczynski je patrónom nenarodených detí a rodičov túžiacich po potomstve.

Pozrite si záznam kanonizačnej omše sv. Stanislava Papczyńského a sv. Márie Alžbety Hesselbladovej: https://www.youtube.com/watch?v=mZTpu-RQxfo

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved