Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Začala sa obnova misií vo farnosti Suchá nad Parnou

V Suchej nad Parnou sa misie konali od 11. do 19. marca 2017 pod vedením pátrov redemptoristov Ivana Flimela, Viktora Mišutha a Róberta Režného. Program misií bežal súbežne aj v dvoch filiálkach: Zvončín a Košolná.

Teraz, 14. februára, na Popolcovú stredu, sa vo farnosti Suchá nad Parnou a dvoch filiálkach začala obnova ľudových misií pod vedením tímu p. Ivana Flimela.

Príbuzné články:

Misie v Suchej nad Parnou (marec 2017)

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved