Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Začala sa 3. fáza XXVI. generálnej kapituly redemptoristov Konferencie Európa

V utorok 12. septembra 2023 sa v poľskom Tuchówe začala 3. fáza XXVI. generálnej kapituly redemptoristov Konferencie Európa. Počas nej, ako pripomenul generálny predstavený P. Rogério Gomes, sme povolaní realizovať rozhodnutia prijaté v kanonickej fáze generálnej kapituly.

V úvodnom príhovore sa páter generál prihovoril zhromaždeniu a povzbudil všetkých k väčšej disponibilite a bratskej spolupatričnosti. Zároveň nás prinútil zamyslieť sa nad dverami, ktoré sme – ako kongregácia – zavreli; nad múrmi, ktoré sme povolaní zbúrať, a nad strachmi, ktoré bránia životu a tvorivosti v našich jednotkách. Pripomenul nám tiež našu misijnú podstatu ako kongregácie a témy, ktoré boli rozpracované v predchádzajúcej fáze kapitoly: identita, poslanie, formácia, komunitný život a vedenie.

Potom nás pozval k modlitbe meditáciou zameranou na nádej v štyroch aspektoch: teologickom, antropologickom, vo svete a v spoločenstve. Aký význam má dnes byť redemptoristom, ak nežijeme v upevnení v nádeji? Budeme schopní odovzdávať charizmu, ktorú sme dostali ako pozvanie Ducha? Budeme pripravení prijímať evanjeliové a riskantné rozhodnutia? To boli niektoré z otázok, s ktorými nás konfrontoval pred časom ticha.

Popoludní sme začali kapitulnú fázu, ktorú formálne otvoril páter generál. Okrem predstavenia stanovených úradov boli rozdelené aj pracovné skupiny na tieto dni. V poslednej časti koordinátor konferencie P. Johannes Römelt predstavil doterajší priebeh kapituly a hlavné výzvy, ktorým ako redemptoristi v Európe čelíme: reakcia na sekulárnu kultúru, nedostatok povolaní, solidarita s ostatnými jednotkami, komunitný život, spoločné poslanie, formácia… Na záver o. Ihor Kolisnyk z ľvovskej provincie vysvetlil situáciu na Ukrajine v tomto období a poďakoval všetkým jednotkám a generálnemu predstavenému za solidaritu s ukrajinským ľudom. Deň sa skončil srdečným potleskom na znak podpory a úcty všetkým redemptoristom, ktorí uprostred tejto vojny pokračujú v práci za dôstojnosť a mier.

Text: P. Francisco Javier Caballero CSsR

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved