Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Výzva pre Haiti od P. Michaela Brehla

Drahí spolubratia, sestry a partneri v misii!

V sobotu 14. augusta 2021 o 8:30 ráno miestneho času otriaslo južným regiónom Haiti silné zemetrasenie s magnitúdou 7,2. Hoci chvenie bolo cítiť v celej krajine, značné škody a straty na životoch sú hlásené najmä v Jérémie a Les Cayes. Predbežné správy uvádzajú, že o život prišlo viac ako 2 100 ľudí. Ďalšie tisíce ľudí sú zranené a nezvestné. A mnoho ďalších rodín je teraz bez domova. Situácia je pre mnohých na juhu krajiny dosť zúfalá.

Naši spolubratia na juhu krajiny sú v bezpečí, ale naše domy v Jérémie, Fonfrede a Chateau sú vážne poškodené. Snažia sa pomôcť ľuďom, ktorí sú vážnejšie postihnutí a prišli o všetko. Hľadajú najmä stany a hygienické potreby, a tiež jedlo.

Deň po zemetrasení zhoršila tropická búrka Grace situáciu mnohým rodinám na juhu. To všetko v čase, keď Haiti zažíva atentát na prezidenta, všeobecnú nestabilitu, ako aj bezprecedentnú sociálno-politickú, humanitárnu, ekonomickú a bezpečnostnú krízu.

Spolubratia na Haiti nás žiadajú, aby sme sa modlili za nich a za ľudí. Toto spoločenstvo súcitu a modlitby je veľmi dôležitou a zásadnou silou a znakom solidarity. Naliehavo žiadam každú komunitu redemptoristov, aby v tejto chvíli zahrnula trpiacich ľudí z Haiti do svojej komunitnej modlitby.

Solidarita nás tiež posúva ku konkrétnym činom. Ako kongregácia naliehavo žiadame, aby sme reagovali na dvoch úrovniach: reagovať na bezprostredné a naliehavé potreby haitského ľudu prostredníctvom finančnej podpory a darov; a naplánovať, ako môžeme podporiť región Port-au-Prince v nasledujúcich mesiacoch a rokoch pri obnove poškodených domov a diel a pri pomoci svojim ľuďom.

Na prvej úrovni vás pozývam, aby ste zvážili príspevok k úsiliu o získanie finančných prostriedkov na podporu Haiti vo vašej vlastnej krajine a aby ste povzbudili svojich ľudí, aby urobili to isté. Ak si nie ste istí, ako prispieť k tomu, aby sa dostali k ľuďom na Haiti, Caritas International (caritas.org) už začala núdzovú pomoc a víta dary. Niektoré provincie majú neziskové organizácie, ktoré už môžu mať kontakty a infraštruktúru na Haiti. Niektoré krajiny začali aj kampane na získanie finančných prostriedkov na pomoc v núdzových situáciách.

Na druhej, strednodobejšej a dlhodobejšej úrovni, bude generálne vedenie skúmať, ako môžeme vytvoriť plán, ktorý by im priebežne pomáhal. Ďalšie informácie budú v budúcnosti zaslané kongregácii.

Situácia na Haiti je naliehavá. Žiadajú o podporu našimi modlitbami a naším súcitným záujmom. Tiež môžeme ponúknuť konkrétnu finančnú podporu, aby sme reagovali na najnaliehavejšie okamžité potreby.

Nech ich sprevádza a utešuje naša Matka ustavičnej pomoci, patrónka haitského ľudu! Nech Boh žehná a chráni obzvlášť najzraniteľnejších v tomto zranenom svete!

Váš brat v Kristovi, našom Vykupiteľovi,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved