Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Výstava fotografií v Podolínci

V poslednú marcovú stredu bola v priestoroch Mestskej knižnice v Podolínci a na kláštornom dvore pred kostolom sv. Stanislava otvorená výstava fotografií študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Tí svojím objektívom zachytili život ľudí, ktorí žijú a pracujú v priestoroch kláštora v Podolínci (Detský domov, Špeciálna spojená škola internátna a rehoľné priestory redemptoristov). Súčasťou otvorenia výstavy bolo aj vydanie knihy fotografií a sprievodných textov P. Michala Zamkovského s názvom Damnatio Memoriae (Stratenie pamiatky), ktorej vydanie spolufinancovala aj komunita redemptoristov v Podolínci. Výstava trvá do 30. apríla 2019.

Viac si o výstave môžete prečítať tu.

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved