Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomePodujatiaNedeľa u redemptoristov bohatá na podujatia

Nedeľa u redemptoristov bohatá na podujatia

Tento víkend sa v Kostolnej – Záriečí uskutoční víkend pre mladých mužov. Pozvanie prijali 4 mladí muži. V nedeľu budú v tejto komunite prebiehať oslavy ukončenia Roka Matky ustavičnej pomoci aj formou Dňa otvorených dverí kláštora. Redemptoristi z Podolínca s Riekou Života sa v nedeľu aktívne zúčastnia Break festivalu v Červenom kláštore.

Pozývame!

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier