Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Nedeľa u redemptoristov bohatá na podujatia

Tento víkend sa v Kostolnej – Záriečí uskutoční víkend pre mladých mužov. Pozvanie prijali 4 mladí muži. V nedeľu budú v tejto komunite prebiehať oslavy ukončenia Roka Matky ustavičnej pomoci aj formou Dňa otvorených dverí kláštora. Redemptoristi z Podolínca s Riekou Života sa v nedeľu aktívne zúčastnia Break festivalu v Červenom kláštore.

Pozývame!

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved