DomovNovinkyVideo o Matke ustavičnej pomoci

rastidl@gmail.com

Člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa