Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Video o blahoslavenom Metodovi Dominikovi Trčkovi

Naši spolubratia z Michalovskej a Varšavskej provincie pripravili video o blahoslavenom redemptoristovi Metodovi Dominikovi Trčkovi (1886-1959), ktorý založil gréckokatolícku vetvu redemptoristov na Slovensku a po zrušení kláštorov v roku 1950 bol odsúdený a zomrel vo väzení v Leopoldove. Video je v taliančine so slovenskými titulkami.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved