Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Viceprovincia Michalovce má nové vedenie

Gréckokatolícki redemptoristi Michalovskej viceprovincie na Slovensku si na konci januára zvolili nového viceprovinciálneho predstaveného, je ním o. Miroslav Bujdoš CSsR. M. Bujdoš má 39 rokov, je 13 rokov kňazom. V úrade vystriedal doterajšieho viceprovinciála o. Metoda Marcela Lukačika CSsR, ktorý viedol viceprovinciu uplynulých osem rokov. Kapitula počas svojho zasadania zvolila tiež členov tzv. užšej a širšej rady. Vikárom viceprovinciála sa stal o. Metod M. Lukačik CSsR. Členom užšej rady je aj o. Jaroslav Štelbaský CSsR. Rozšírenú radu budú tvoriť o. Ondrej Pacák CSsR a o. Jozef Troja CSsR.

Nový viceprovinciál sa narodil 28. 2. 1984 a pochádza zo Stropkova. Po maturite na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom vstúpil v roku 2002 do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, kde v roku 2009 zložil doživotné rehoľné sľuby. V rokoch 2002 – 2010 študoval filozofiu a teológiu na Pápežskej univerzite Jána Pavla II. v poľskom Krakove a Tuchove. Kňazskú vysviacku prijal 23. 5. 2010 dnes už v Bazilike minor v Michalovciach. Najprv pôsobil vo farnosti Matky Ustavičnej Pomoci v Starej Ľubovni ako kaplán. V roku 2015 bol vymenovaný za viceprovinciálneho ekonóma a člena komunity redemptoristov v Michalovciach. V tom čase bol zodpovedný aj za pastoráciu povolaní a pracoval na ľudových farských misiách. Je spoluzakladateľom projektu Misie na školách. V rokoch 2019 – 2022 študoval morálnu teológiu na Accademia Alfonsiana v Ríme, ktorú úspešne ukončil s titulom licenciátu.

Viceprovincia Michalovce (gréckokatolícky obrad) má aktuálne 29 členov. Na Slovensku má tri domy, v Michalovciach, v Stropkove a v Starej Ľubovni. Má dva misijné domy na Ukrajine v Užhorode a v Koroleve.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved