Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vás teraz zachraňuje krst

Dnes, v prvú pôstnu nedeľu, môžeme na sv. omšiach v druhom čítaní počuť tieto slová z 1. Petrovho listu:

„Milovaní, Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem ľudí.

To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily“ (1 Pt 3, 18-22).

 

Na túto tému: „Vás teraz zachraňuje krst“, vám ponúkame záznamy dvoch príhovorov, ktoré odzneli počas Misií vo svetle Fatimy v októbri 2017 v Bratislave na Kalvárií.

 

Príhovor p. Michala Zamkovského

Príhovor p. Rastislava Dluhého

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved