Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V obci Kostolná – Záriečie sa uskutočnil Kemp spoločenstiev

Počas uplynulého víkendu sa stretlo 50 mladých z regiónu Považie a Horná Nitra na spoločnom kempe, ktorý sa konal v záhradách Kláštora redemptoristov v obci Kostolná-Záriečie.

Kemp sa uskutočnil už po druhýkrát a je vyvrcholením Laických ľudových misií, ktoré sa tento rok konali vo farnosti Topoľčany. Kemp ukončili mladí slávnostnou svätou omšou v kaplnke kláštora.

„Rozhodli sme sa zorganizovať kemp pre dobrovoľníkov slúžiacich tento rok na Žatve – laických ľudových misiách v Topoľčanoch, ako odmenu za ich prácu a nasadenie“ povedal Eduard Filo, koordinátor ZKSM pre rozvoj práce s mládežou.

Dobrovoľníci strávili víkend plný oddychu, hier a duchovného programu, v ktorom nechýbala svätá omša či katechéza P. Miloslava Pizovku, CSsR o okultizme v súčasnom svete. „Mal som čas si dobre oddýchnuť a porozprávať sa s priateľmi. Zažil som prijatie a atmosféru rodiny. Kemp ma veľmi obohatil po teoretickej i duchovnej stránke,“ povedal Jakub, účastník kempu.

Laické ľudové misie sú evanjelizačný projekt katolíckych mládežníckych spoločenstiev z regiónu Považie. Ich cieľom je priniesť evanjelium, praktickú pomoc a povzbudenie do všetkých miest a obcí v regióne. Na Kemp spoločenstiev prijal pozvanie kresťanský DJ KM+, ktorý sa už niekoľko rokov venuje tvorbe kresťanskej hudby.

„Myslím si, že podujatia podobného druhu oživujú Cirkev na Slovensku a sú veľkým prínosom pre región“, uviedol DJ KM+.

Spoločenstvá, ktoré organizovali Kemp spoločenstiev patria do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM), ktoré má dlhoročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania a rozvoja spoločenstiev Lifenet.

Zdroj: TKKBS

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved