Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V nedeľu 27. júna vás pozývame na Deň otvorených dverí do Kostolnej

V nedeľu, 27. júna 2021, Vás pozývame na Deň otvorených dverí do nášho kláštora v Kostolnej – Záriečí, ktorý je spojený s odpustovou slávnosťou Panny Márie Matky ustavičnej pomoci.

Celá slávnosť bude prebiehať v záhrade, pri zachovaní všetkých protiepidemiologických opatrení, ktoré sa vzťahujú na bohoslužby. Program začína o 9.00 hodine. Po svätej omši budú pre deti pripravené súťaže, hry, detský bazén so šmýkačkou, skákacie hrady, maľovanie na tvár a veľa iných atrakcií.

Osoby, ktoré majú respiračné príznaky ako kašeľ, zvýšenú teplotu nad 37.2 °C alebo sú v karanténe, prosíme, aby sa tejto akcie nezúčastňovali a neohrozovali tak iných. Pri vstupe do záhrady bude každá osoba evidovaná s menom, priezviskom a kontaktom v prípade potreby pre RÚVZ a v súlade so zákonom o GDPR.

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved