Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Bratislave sme včera oslávili patrocínium kostola sv. Cyrila a Metoda

5. júla si na Slovensku každoročne pripomíname sviatok sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, spolupatrónov Európy. Pri tejto príležitosti sa v našom Kostole sv. Cyrila a Metoda, na Puškinovej ulici v Bratislave, konala o 8:30 slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bol P. Václav Hypius, provinciál redemptoristov.

P. Václav po predstavení krátkej historickej vložky príchodu sv. Cyrila a Metoda na Moravu vo svojej homílii zdôraznil, že: „odkaz sv. Cyrila a Metoda nie je pre nás len o nejakom akoby folklóre, že nám priniesli vieru a my iba chodíme do kostola. Ale práve ich vzťah k Bohu pozýva aj nás k živému vzťahu s Bohom, ktorý by sme si s ním mali vybudovať.“

Veriaci si spolu s redemptoristami zároveň pripomenuli 85. výročie posviacky tohto kostola, ktorý je jediným kostolom v Bratislave, zasvätený týmto svätcom.

Po slávnostnej sv. omši sme sa spoločne stretli pri občerstvení „na dvorčeku.“ Všetkým účastníkom tvoriacim toto spoločenstvo ďakujeme.

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved