Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Tretie medzinárodné stretnutie misionárov milosrdenstva

Tretie celosvetové stretnutie misionárov milosrdenstva s pápežom Františkom sa konalo od 23. do 25. apríla 2022. Témou stretnutia bola „Misionári milosrdenstva: znamenie prijatia“. Medzi približne 400 účastníkmi stretnutia bolo deväť redemptoristických misionárov milosrdenstva z Talianska, Slovenska, Veľkej Británie, Albánska a Poľska.

Prvý deň stretnutia sa začal modlitbou. Potom sa účastníci, rozdelení do malých skupín, podelili o svoje skúsenosti so službou od predchádzajúceho stretnutia, ktoré sa konalo v roku 2018. Bol to čas na vzájomné počúvanie a spoznávanie bratov misionárov z rôznych častí sveta. Arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre podporu novej evanjelizácie, predstavil profil misionára milosrdenstva ako človeka otvoreného prijať blížneho. Vo svojom príhovore zdôraznil, že znakom milosrdenstva je schopnosť prijať druhého človeka podľa príkladu Dobrého pastiera. Byť misionárom milosrdenstva znamená mať srdce ako Ježiš a schopnosť pozerať sa na druhých tak, ako sa Ježiš pozeral na každého človeka.

Popoludní sa misionári vybrali v procesii do kostola Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova). Bol to čas stretnutia s milosrdným Pánom prostredníctvom osobnej modlitby pred Najsvätejšou sviatosťou a sviatosťou zmierenia a pokánia. Miesto tejto modlitby nebolo náhodné, pretože v tomto kostole sa nachádza hrob sv. Filipa Neriho.

Ústrednou udalosťou stretnutia misionárov milosrdenstva bolo slávenie Eucharistie v Bazilike sv. Petra v Nedeľu Božieho milosrdenstva 24. apríla 2022. Eucharistii predsedal arcibiskup Rino Fisichella a homíliu predniesol pápež František. Svätý Otec v nej zdôraznil, že Ježiš, ktorý prichádza k vystrašeným učeníkom a ukazuje im svoje rany, robí veľké gesto milosrdenstva. Prvým darom milosrdenstva je pokoj. Posiela ich teda, aby boli svedkami a ohlasovateľmi milosrdenstva.

Posledný deň stretnutia, pondelok 25. apríla, sa začal spoločnou modlitbou v Aule Pavla VI. Potom kardinál Raniero Cantalamessa predniesol prednášku „Misionár milosrdenstva a povolanie k svätosti“. Svoju náuku založil na príklade skúsenosti sv. Pavla s Božím milosrdenstvom. Ukázal, že byť svätým znamená žiť ako človek ospravedlnený Bohom prostredníctvom odpustenia a zmierenia. Každý, kto zažil takúto Božiu spravodlivosť alebo milosrdenstvo, nedokáže mlčať, ale chce sa o to podeliť s ostatnými. Tu sa rodí povolanie k evanjelizácii a štýl čestného, spravodlivého života. Toto je vyváženie aj pre misionára milosrdenstva.

Ďalšia téma dopoludňajšieho prednášania sa týkala rozdielu medzi vonkajším a vnútorným fórom v službe spovedníka a duchovného vodcu. Predniesol ju P. Damian Gulielmo Astigueta, jezuita a profesor kánonického práva na Pápežskej Gregorovej univerzite.

Vyvrcholením dňa bolo stretnutie s pápežom Františkom. Vo svojom posolstve misionárom milosrdenstva predstavil postavu biblickej ženy Rút. Ukázal ju ako príklad vernosti a veľkodušnosti. Jej postoj k svokre Noemi je svedectvom súcitu a starostlivosti a prekonávania všetkých foriem odmietania. Svätý Otec zdôraznil, že Boh nikdy neopúšťa tých, ktorí sa mu zverujú. Povedal, že misionári milosrdenstva by mali ukazovať tvár Božieho milosrdenstva svojou prítomnosťou, blízkosťou, súcitom a zdieľaním Božieho odpustenia s ľuďmi, ku ktorým sú poslaní.

Pápež tiež zdôraznil, že služba misionára milosrdenstva našla svoje miesto v novej apoštolskej konštitúcii o reforme Rímskej kúrie, pretože dôležité je bezpodmienečné odpustenie a milosrdenstvo, ktoré Ježiš udeľuje každému človeku.

Na celom svete pôsobí viac ako 1000 misionárov milosrdenstva. Na stretnutí v Ríme sa zúčastnilo 400 misionárov z celého sveta. Medzi nimi bolo deväť redemptoristov z Talianska, Slovenska, Veľkej Británie, Albánska a Poľska.

Zdroj: cssr.news

Autor: Paweł Drobot CSsR

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved