Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Tím pátra Ivana vedie misie v Diviakoch nad Nitricou

V tomto týždni, od 9. do 17. októbra, vedú pátri redemptoristi misie aj v Diviakoch nad Nitricou. Tím redemptoristov vedie P. Ivan Flimel CSsR.

Farnosť sa nachádza v okrese Prievidza, sú v nej dva významné kostoly: farský kostol Všetkých svätých v Diviakoch nad Nitricou a Kostol Najsvätejšej Trojice v Diviackej Novej Vsi. Farský kostol patrí medzi najstaršie sakrálne pamiatky Hornej Nitry. Podľa historikov už v 11. storočí pôsobili na dnešnom území Diviak nad Nitricou zoborskí benediktíni a kresťania tu žili už za čias Veľkej Moravy. Kostol sa prvý krát spomína už v roku 1232, ale predpokladá sa, že mohol byť postavený ešte predtým, niekedy v 12. storočí, a možno aj skôr.

Kostol Najsvätejšej Trojice je renesančný, postavený v poslednej tretine 16. storočia, renovovaný v roku 1695. Fasádová úprava je z roku 1937, jeho veža je prestavaná. Hlavný oltár kostola, sv. Jána, je barokový so stĺpovou architektúrou a nadstavcom. Kazateľnica je taktiež baroková z konca 17. storočia, lavice sú renesančné niekedy z druhej polovice 16. storočia.

Obidva kostoly sú národnou kultúrnou pamiatkou.

Naposledy boli misie v tejto farnosti v roku 2004, viedli ich bratia kapucíni. V samotnej farnosti je do 3000 veriacich.

Okres Prievidza je nateraz v covid semafore oranžový, na celý program ste všetci srdečne pozvaní!

Fotky zo stretnutia s deťmi, ktoré viedol P. Jozef Mihok a naši laickí spolupracovníci zo Spoločenstva Shekinah:

Piatkova sv. omša a stretnutie s mladými:

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Zdroj: P. Róbert Režný CSsR, p. Veronika Oršulová, farnostdiviaky.sk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved