DomovPosts Tagged "Záhradné"

V týždni od 2. do 10. septembra 2017 sa vo farnosti Záhradné konali Sväté misie. V sobotu večer o 18:00 hod. sme privítali pátrov redemptoristov, ktorí prišli do Záhradného, aby viedli ľudové misie, ktoré sú pre všetkých. Pátri redemptoristi položili na oltár Sväté písmo a pred oltár obraz Matky ustavičnej pomoci. Duchovný otec Stanislav ich privítal a P. Peter Hertel, CSsR, ktorý viedol náš misijný tím, predstavil misie. Potom sme zaspievali pieseň k Duchu Svätému a nasledovala svätá omša. P. František Romaňák, CSsR, sa veriacim prihovoril v kázni. V závere sme zaspievali pieseň k Matke ustavičnej pomoci. V nedeľu 3. septembra bola svätá omša v našom farskom kostole Sedembolestnej

Čítať ďalej