Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Detský tábor vo Frýdku

Ve Frýdku začal příměšťák na staré faře. Tábor trvá od 10. do 14. července a  je tady přihlášeno asi čtyřicet dětí. Letošní téma je o svatých a pondelí bylo se svatým Janem Boscem.

Dnešek byl zahájen mší svatou, která byla ukončena scénkou zaměřenou na svatého tohoto dne. Vedoucí nás rozdělili do skupinek, následoval dopolední program což byla hra v zámeckém parku která spočívala v tom, získat co nejvyšší počet papírků, ale to nebylo tak jednoduché. V skupinkách se rozdělily “role” (jeden hlídač, dva útočníci, jeden policajt a dva sběrači).  Hlídači byli umístěni v kruhu, který byl územím od skupinky a byly v něm papírky, a chytali útočníky z ostatních skupinek. Útočníci brali chytačům jiných skupinek papírky z kruhu. Policajt chytal na herním území útočníky, aby jim pak následně mohl vzít papírky, které nesli do území skupinky. Sběrači chodili plnit úkoly od vedoucích a následně dostával speciální papírky.

Po vydatném obědu jsme viděli další scénku v době Jana Bosca ve které vystupovala žena, kterou odváděli do vězení. Abychom ji mohli zachránit, museli jsme podstoupit cvičení ve skupinkách, které byly podle věku. První bylo s policisty ve kterém se učila bohužel jenom teorie. Dívali jsme se jejich vybavení,vybavení auta a dokonce i na cely. Druhé – basketbal. Třetí uklízení na farní zahradě, takže vytahování trsů trav, které zarostly mezi dlaždičky. A poslední čtvrté o etiketě – konkrétně o oblékání kabátu dámě.

Jelikož nám počasí prozatím přálo tak se po této hře se konala vodní bitva. Nikdo se nad nikým neslitoval a nikdo nevyvázl suchý.

zU

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved