Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyArticles in EnglishSvätý Alfonz ovplyvnil život svätého Antona Gianelliho

Svätý Alfonz ovplyvnil život svätého Antona Gianelliho

Cirkev si každoročne 7. júna pripomína spomienku sv. Antona Gianelliho, biskupa Bobbio a zakladateľa Dcér Panny Márie Záhrady.

Ľahko možno rozpoznať vplyv sv. Alfonza z Liguori na životy ďalších svätcov, predovšetkým na troch redemptoristických svätých, sv. Gerarda Majellu, sv. Klementa Mária Hofbauera a sv. Jána Nepomuka Neumanna. Avšak svätému Alfonzovi sa podarilo inšpirovať a ponúkať svoje učenie a službu aj mimo Kongregácie redemptoristov. To je prípad sv. Antona Maria Gianelliho, talianskeho svätca, ktorý sa narodil dva roky po smrti sv. Alfonza.

Sv. Anton Gianelli sa priblížil k učeniu sv. Alfonza ešte skôr, ako bol ten vyhlásený za svätého. Svätec mohol v skutočnosti vidieť svojho učiteľa povýšeného na oltáre sedem rokov pred svojou smrťou. Vplyv sv. Alfonza na život tohto svätca súvisí s jeho morálnymi štúdiami a misijnou metódou. Stotožnenie sa sv. Antona Gianelliho so sv. Alfonzom bolo tak veľké, že založil mužskú misijnú kongregáciu pod ochranou sv. Alfonza. Táto kongregácia, ktorá mala názov „Obláti sv. Alfonza z Liguori“, už neexistuje, ale mala veľký význam.

V roku 1838, keď bol sv. Anton Gianelli vymenovaný za biskupa Bobbio v Taliansku, pri reorganizácii diecézy mu pomohli „Liguoriho pátri“, ktorí karhali menej horlivých kňazov a nehodných dokonca vylúčili.

Sv. Anton Gianelli zomrel predčasne, vo veku 57 rokov, 7. júna 1846. Tento svätec vo svojich dielach objasnil svoje trochu „revolučné“ myšlienky, keď hovoril o morálke duchovenstva v jednoduchosti a bezúhonnosti pri nasledovaní Krista.

Okrem rehole ‘Liguoriho pátrov‘ svätý navyše založil ženskú kongregáciu Dcér Panny Márie Záhrady. Tento rehoľný rád existuje dodnes.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..