Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svatá Hora si připomíná 287 let od korunovace milostné sošky i 120. výročí narození kardinála Tomáška

Milostná soška Panny Marie Svatohorské byla korunována před 287 lety. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté v neděli 30. června bude kardinál Dominik Duka OP za spoluúčasti českých biskupů a apoštolského nuncia v Česku. Slavnost korunovace je zároveň hlavní poutí české církevní provincie k 120. výročí narození kardinála Františka Tomáška.

Program 287. výročí Korunovace se začne v sobotu 29. června gregoriánskými zpěvy v bazilice, bude pokračovat modlitbou posvátného růžence při Korunovačním oltáři a vigilní mší svatou, kterou bude celebrovat emeritní pražský pomocný biskup Karel Herbst. Po slavnostní mši svaté v neděli 30. června s hlavním celebrantem kardinálem Dominikem Dukou OP za spoluúčasti českých biskupů a apoštolského nuncia v Česku Charlesa D. Balva bude následovat průvod s milostnou soškou. V den slavnosti je možnost získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek. Minikonferenci o kardinálu Františkovi Tomáškovi, který se narodil před 120 lety, povedou historik Jaroslav Šebek, kněz a teolog Aleš Opatrný a archivář pražského arcibiskupství Josef Faktor. Kardinál František Tomášek se narodil 30. června 1899, v letech 1977 až 1991 byl arcibiskupem pražským a primasem českým. Jako arcibiskup a kardinál spoluinicioval hnutí Dílo koncilní obnovy i vznik programu Desetiletí duchovní obnovy a zasadil se o svatořečení Anežky České. V listopadu 1989, kdy se svatořečení uskutečnilo, podpořil Sametovou revoluci a přispěl ke svržení komunistického režimu. Zemřel 4. srpna 1992.

Milostivou sošku Panny Marie Svatohorské podle tradice vyřezal první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic v 14. století. První historická zmínka o sošce pochází z roku 1611, kdy vyhořel kostel sv. Jana Evangelisty, kde byla soška umístěna. Po celá staletí jsou se Svatou Horou a s milostnou soškou spojovány zázraky, při kterých se ctitelé Panny Marie ocitli v nebezpečí, ale byli na její přímluvu zachráněni. Těchto milostí je v kronikách zapsaných více než čtyři tisíce. Korunovace sošky se konala 22. června 1732 a korunky Panny Marie a Ježíška i roucho zdobené drahokamy vytvořil pražský zlatník Jan Ferdinand Schachtel.

V roce 1861 dostala Svatou Horu do správy Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Redemptoristé na Svaté Hoře s výjimkou let 1950 – 1990, kdy komunistický režim násilně zasáhl do života řeholních společenství, působí dodnes. V roce 1903 dali kostel opravit a jeho nejstarší část, do té doby bez výzdob, dali pokrýt novou figurální i ornamentální štukovou dekorací. Po rozsáhlé opravě a renovaci požádali papeže Pia X. o udělení titulu „bazilika“ pro poutní kostel. Tímto titulem papež výjimečně povyšuje či vyznamenává nejslavnější chrámy. Pius X. uznal žádost redemptoristů za oprávněnou a vydal zvláštní breve „sacris aedibus“, kterým v roce 1905 povýšil Svatou Horu na „baziliku minor“.

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved