Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svatá Hora má novú modernú webstránku

 

Na konci adventného obdobia zmenila Bazilika Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore v správe redemptoristov dizajn svojej webstránky. Návštevníci tohto mariánskeho pútnického miesta, ktorého história siaha až do 13. storočia, nájdu na stránke všetky potrebné informácie o histórii, prehliadkach, bohoslužbách či programe duchovných cvičení v exercičnom dome. Nový dizajn má modernú štruktúru a je optimalizovaný aj pre mobilné zariadenia. Veriacim je k dispozícii i priamy prenos z bohoslužieb v bazilike či emailová adresa, na ktorú môžu posielať svoje prosby k P. Márii Svatohorskej, prednášané každý týždeň v sobotu po sv. omši o 9:00.
Svatú Horu dostali redemptoristi do správy v roku 1861, pôsobili tu do roku 1950 a potom po roku 1990. Po rozsiahlej oprave a renovácii na začiatku 20. storočia požiadali pápeža Pia X. o udelenie titulu „bazilika“ pre pútnický kostol. Týmto titulom pápež výnimočne povyšuje či vyznamenáva najslávnejšie chrámy. Svatá Hora nie je bazilikou v zmysle stavebného typu, ale v zmysle náboženskom (symbolickom) ako kráľovský palác, t. j. Palác Kráľovnej neba Panny Márie, a titul sa vzťahuje na celý pútnický areál. Dňa 27. apríla 1978 v popoludňajších hodinách vypukol na Svatej Hore veľký požiar, ktorý úplne zničil strechu kláštora, prepoštstva a severné časti ambitov vrátane veže s hodinami; veľmi boli poškodené aj veže nad kaplnkou Mníšeckou a Plzeňskou a tiež nástropné maľby tejto časti ambitov. Okrem týchto malieb bolo všetko obnovené do roku 1982 k 250. výročiu korunovácie milostnej sošky Panny Márie.
Adresa nového webu: http://svata-hora.cz/

 

Príbuzné články:

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Duchovní cvičení pořádané redemptoristy v exercičním domě na Svaté Hoře v roce 2018

Kurz ikonopisu pro pokročilé na Svaté Hoře (2017)

Pripravovaná výstava o požiari na Sv. Hore

Svatá Hora v TV NOE (2017)

Svatohorské zvony

Exercície na Sv. Hore (máj 2017)

Ikona Matky ustavičnej pomoci na Svatej Hore

Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Kázání při žehnání varhan na Svaté Hoře

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved