Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnutie miestnych predstavených

V dňoch 27. – 28. mája 2019 sa v Kostolnej-Záriečí uskutočnilo stretnutie redemptoristov – miestnych rehoľných predstavených provincie Bratislava-Praha a viceprovincie Michalovce. Viedli ho P. Václav Hypius, provinciál a P. Metod Lukáčik, viceprovinciál.

Stretnutie sa začalo spoločným obedom. Po ňom nasledoval program, v ktorom boli novým aj doterajším rektorom predstavené dôležité body ich služby. Nechýbali podnetné diskusie, v rámci ktorých došlo aj k vyjasňovaniu niektorých nových skutočností.

Témami, na ktoré sa toto stretnutie vzťahovalo, boli predovšetkým: služba líderstva podľa vzoru Ježiša Krista, pastoračné vedenie nadriadených, komunitný život, dokumenty magistéria cirkvi, ochrana maloletých pred rozličnými formami zneužívania zo strany Cirkvi, hospodárenie domov a provincie a rôzne praktické otázky týkajúce sa vedenia miestnych komunít či procesu reštrukturalizácie.

Stretnutia sa zúčastnilo 15 spolubratov pôsobiacich v súčasnosti na Slovensku, v Českej republike a na Ukrajine. Nieslo sa v bratskom duchu, všetci boli vzájomne povzbudení spoločnou modlitbou a nádejou do hlbšej vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými komunitami.

Zdroj: www.cssr.news a www.webmisie.cz

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved