Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnutie Generálneho sekretariátu pre evanjelizáciu

Stretnutie nového Generálneho sekretariátu pre evanjelizáciu, ktorý tvoria pátri Pedro López, Sebastián Ani Dato, Nicolás Ayouba, Cristian Bueno, Paweł Dobot a Anne Walshová sa uskutočnilo v Ríme, od 13. do 17. novembra.

Počas prvého stretnutia, ktorého sa zúčastnil aj generálny predstavený p. Michael Brehl, sa predstavili úlohy a ciele Sekretariátu ako nástroja Generálneho vedenia – časť z nich sa načrtla na poslednej Generálnej kapitule.

Súčasťou Sekretariátu bude Výkonný sekretariát pod vedením p. Cristiana Buena a bude ho tvoriť päť komisií.

Prvou je Spoločná misia, ktorú má na starosti Anne Walshová. Práca komisie bude sústredená na podporu iniciatív realizujúcich spoločnú misionársku činnosť, ktorej patrí prioritné miesto; ďalej na prípravu Príručky, ktorá opisuje profil redemptoristických laikov vo všetkej ich rozmanitosti. Taktiež vytvorí tzv. pomer pre formáciu, ktorý bude určený na prípravu a formáciu redemptoristov aj ich spolupracovníkov pri vykonávaní spoločných misií. Vzťah medzi nimi určí stupeň formácie a jej priebeh.

Druhou komisiou je Redemptoristická mládež a starostlivosť o povolania, ktorá bude pod vedením p. Pawła Drobota. Dala si za cieľ obnoviť orgán „Pastorácia mládeže a starostlivosť o povolania“, ktorý je súčasťou Kongregácie. Táto komisia bude tento orgán podporovať na konferenciách, aby sa mohol zúčastniť dôležitých cirkevných udalostí a rôznych stretnutí Kongregácie alebo konferenčných stretnutí.

Tretia komisia má názov Sociálnosť, pastorácia, spravodlivosť, mier a zjednotenie sveta a má ju na starosti p. Cristian Bueno. Komisia bude propagovať školiace aktivity v oblasti solidarity a bude podporovať transformáciu spoločnosti. Jej poľom pôsobnosti bude napr.: migrácia obyvateľstva, spravodlivosť a mier, mimovládne organizácie, dobrovoľníctvo v misijnej činnosti, zjednotenie sveta, pastorácia vo väzniciach, medzináboženský dialóg a obchodovanie s ľuďmi.

Štvrtou komisiou je Pastoračná evanjelizácia a nové misionárske iniciatívy pod vedením p. Cristiana. Po konzultácii s Kongregáciou bude jej úlohou rozpracovať projekt redemptoristickej cirkvi; ďalej organizácia kongresov, kolokvií a sprevádzanie Kongregácie pri realizácii rozhodnutí týkajúcich sa misií. Komisia bude zverejňovať existujúce misionárske iniciatívy a bude podporovať nové.

A nakoniec piata komisia, Afrika a Madagaskar, sa bude snažiť zapojiť všetky jednotky a konferencie, aby podporili misie v Afrike a Madagaskare, bude propagovať a budiť povedomie  tejto prioritnej úlohy Kongregácie a hľadať konkrétne spôsoby, ako ju zefektívniť.

Stretnutie Sekretariátu sa ukončilo pripravením kalendára stretnutí a plánov pre nasledujúci rok.

Generálny sekretariát pre evanjelizáciu

Zdroj: cssr.news

Preklad: Anna Limáneková

Príbuzné články

Stretnutie Generálneho sekretariátu pre formáciu

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved