Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnutie Generálneho sekretariátu pre formáciu

Foto zľava: Edilberto Cepe, Manuel Rodríguez, Václav Hypius, Joseph Musendami, Michael Brehl, Alberto Eseverri, Larry Luján, Rogério Gomes, Luis Roballo .

Prvé stretnutie nového Sekretariátu pre formáciu (prvotná formácia) na šesťročie 2016 – 2022 sa uskutočnilo od 22. do 24. novembra 2017 v Ríme. Kritériá pre výber členov sekretariátu, ktoré sformuloval generálny predstavený P. Michael Brehl, sa stali zreteľnými pri osobnom predstavovaní každého z nových členov. Okrem zastúpenia každej konferencie bolo potrebné, aby mal každý člen skúsenosť formátora na rôznych stupňoch formácie, ako aj s formačnou spoluprácou medzi provinciami.

Počas týždňa bol páter generál prítomný v rôznych okamihoch zasadania, aby usmerňoval niektoré oblasti diskusií a rozhodnutí. Predmetom zasadaní boli hlavne: predstavenie a zhodnotenie práce Sekretariátu za posledné šesťročie; náčrt agendy pre šesťročie 2016  – 2022; plánovanie kurzov pre formátorov; návrh publikácií; spôsob zhodnotenia formačného programu na úrovni každej jednotky a konferencie, ako o tom hovorí Rozhodnutie č. 30 poslednej Generálnej kapituly; dôležitosť permanentnej formácie v rámci nových štruktúr; vzťahy s ostatnými sekretariátmi a komisiami na úrovni Generálneho riadenia. Noví členovia vyhodnotili týždeň ako veľmi plodný a zároveň ocenili prácu predchádzajúceho zloženia Sekretariátu, zvlášť zanietenie P. Luisa Roballa, jeho výkonného sekretára.

Generálny sekretariát pre formáciu

Zdroj: cssr.news

Preklad: Ján Andrejov, CSsR

Príbuzné články:

Stretnutie formačného sekretariátu Konferencie Európa v Ríme (dec. 2017)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved