Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Správa a pozdrav na sviatok Matky ustavičnej pomoci od P. Michaela Brehla CSsR

Drahí spolubratia, sestry, redemptoristickí partneri v misii a priatelia,

V tento sviatok našej Matky ustavičnej pomoci nech ste požehnaní pokojom, radosťou, nádejou a hlbokou vierou v jej Syna, Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa!

Mária je naozaj našou ustavičnou pomocou, ktorú nám Ježiš daroval z kríža, a tiež je našou matkou. S ňou stojíme pred krížom tejto globálnej pandémie Covid-19 a vieme, že nie sme sami.

Boh nám skrze ňu aj naďalej prináša útechu a nádej. S ňou sme povolaní prinášať Božie milosrdenstvo všetkým našim sestrám a bratom, najmä chudobným, trpiacim, migrantom a utečencom, starým a osamelým. Od nej vítame dar „copiosa redemptio“, ktorý prijímame v jej Synovi, Ježišovi Kristovi, našom Vykupiteľovi.

Skrze modlitby našej Matky ustavičnej pomoci môžeme byť posilnení, aby sme pracovali pre spravodlivosť, mier a integrálnu starostlivosť o celé stvorenie, náš spoločný domov.

Oslavujme tento sviatok Matky ustavičnej pomoci v spojení so všetkými našimi bratmi a sestrami po celom svete, v duchu radosti a nádeje!

V Kristovi, našom Vykupiteľovi a v našom bratovi,

Michael Brehl CSsR
Rím, 27. júna 2020

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved