DomovNovinkySpomienka sv. Václava

Spomienka sv. Václava

Pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Václava si redemptoristi v provincii Bratislava – Praha pripomínajú aj svoje začiatky pôsobenia v Bratislave. V kaplnke (kostole) sv. Cyrila a Metoda, bol pôvodne na pravej strane bočný oltár, zasvätený sv. Václavovi, kde bola umiestnená socha tohoto svätca od Břetislava Kafku z Červeného Kostelca. Socha sa teraz nachádza v bočnej predsieni kostola. 

V roku 1933 konali tri tímy českých redemptoristov misie pre bratislavských Čechov, v Blumentále a  v Dóme sv. Martina. V roku 1934 sa potom konala obnova misií v Blumentále a v kostole Milosrdných bratov. Podnetom k založeniu domu redemptoristov a postaveniu kostola v Bratislave boli práve tieto misie, ktoré vykonali českí redemptoristi. Pražský provinciál P. Jan Haderka kúpil v roku 1935 dom na rohu Puškinovej a Štefánikovej ulice.

Viac o dejinách redemptoristov v Bratislave sa môžete dočítať TU.

rastidl@gmail.com

Člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa