Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Spicilegium Historicum o Živote a spiritualite Márie Celesty Crostarosa

Špeciálne vydanie periodika Spicilegium Historicum je venované Životu a spiritualite Márie Celesty Crostarosa (1696 – 1755), ktorej blahorečenia sa uskutočnilo vo Foggii 18. júna 2016.

Táto 268-stranová publikácia, ktorú vydal Historický inštitút redemptoristov, obsahuje príspevky o živote novej blahoslavenej. Autormi jednotlivých článkov sú profesori a historici Sabatino Majorano, Antonio Marrazzo, Emilio Lage, Dennis Billy, Alfonso Amarante, Luigi Borriello a ďalší.

Ide o vedecký príspevok, ktorého autori sa zameriavajú na biografické dokumenty bez toho, aby interpretovali udalosti, ktoré ovplyvnili život a poslanie blahoslavenej Márie Celesty.

Sestra Mária Celesta Crostarosa je zakladateľkou Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (OSsR) a za blahoslavenú bola vyhlásená v sobotu 18. júna 2016 v talianskom meste Foggia.

Mária Celesta Crostarosa sa narodila 31. októbra 1696 v Neapole v šľachtickej rodine. Proces jej blahorečenia sa začal 11. augusta 1901. V rokoch 1999 a 2002 dostala Kongregácia pre kauzy svätých prvú a druhú časť Positia, na základe ktorého vyhlásila, že Mária Celesta dosiahla hrdinský stupeň čností. Pápež František potvrdil zistenia kongregácie a 3. júna 2013 vyhlásil Matku Crostarosu za Božiu služobnicu. Zázrak pripisovaný jej príhovoru bol po dôkladnom preskúmaní uznaný za hodnoverný 6. decembra 2013. Svätý Otec potvrdil jeho hodnovernosť vydaním dekrétu zo 14. decembra 2015.

Príbuzné články:

Spomienka bl. Celesty sa slávila prvý krát

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved