Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule bl. Metodovi Trčkovi v Ilave

V sobotu 11. júla 2020 je pripravené slávnostné odhalenie pamätnej tabule blahoslavenému mučeníkovi redemptoristovi o. Metodovi Dominikovi Trčkovi pred kostolom na väzenskom múre v Ilave. Bl. Metod v tomto väzení začať svoju strastiplnú cestu komunistickými väzeniami v roku 1952, keď bol nespravodlivo odsúdený za špionáž a velezradu na 12 rokov života.

Bl. Metod Trčka pochádzal z Frýdlantu nad Ostravicí na Morave. Vstúpil
k redemptoristom a svoje rehoľné sľuby zložil 25. augusta 1904. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1910. Pôsobil najprv v Čechách v Prahe, Na Svatej Hore pri Příbrami, v Plzni. Neskôr na Ukrajine v Ľvove a Stanislavove (dnešný Ivano-Frankivsk) odkiaľ bol povolaný zakladať misiu redemptoristov na Slovensku.

V roku 1921 prichádza do Stropkova, kde redemptoristi založili svoj prvý kláštor na Slovensku. Najdlhšie však pôsobil v Michalovciach, kde založil prvý gréckokatolícky kláštor na Slovensku a kde vznikla aj gréckokatolícka viceprovincia redemptoristov a on sa stal jej prvým vyšším prestaveným –
protoihumenom. Miesto jeho posledného pastoračného pôsobenia bol
Sabinov, kde ho pred 70 rokmi aj zastihla tzv. „barbarská noc“. Bol väznený
v Ilave, Mírove a v Leopoldove, kde zomrel mučeníckou smrťou 23. marca 1959 po špeciálnom väzenskom treste za to, že počas Vianoc spieval si koledu.

Exhumácia jeho pozostatkov sa udiala dvakrát: raz v Leopoldovskej väznici
v roku 1968 a potom v Michalovciach 2001, keď už bol Sv. Otcom Jánom
Pavlom II vyhlásený v Ríme za blahoslaveného mučeníka. Od toho času jeho pozostatky, relikvie spočívajú v bazilike redemptoristov v Michalovciach. Jeho liturgická spomienka pripadá na 25. augusta.

Slávnosť začne sv. liturgiou v Kostole všetkých svätých o 11.00 hod., po nej asi o 12.00 hod. bude slávnostné odhalenie a požehnania pamätnej tabule.

Všetci ste srdečne vítaní.

Informoval o. Metod Marcel Lukačik CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved