Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slávnosť Zjavenia Pána

Tři mudrci, pohanští mágové, se poklonili svému Spasiteli a králi. Uvěřili, že to malé dítě bydlící s chudými rodiči, je narozený král Izraele, že je Božím Synem a že nás přišel vykoupit svou smrtí a životem. Svou víru vyjádřili dary – zlatem, kadidlem a myrhou.

Ponúkame vám kázeň zo 6.1. 2019 zo slávnosti Zjavenia Pána od P. Josefa Michalčíka, CSsR z Tasovíc.

 

Podobné články:

Mudrci od Východu

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved