Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slávnosť Najsvätejšieho Vykupiteľa v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Titulárny sviatok Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa slávia redemptoristi na celom svete každý rok tretiu júlovú nedeľu.

Tento rok sviatok pripadol na 15. júla. V kostole sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ulici v Bratislave celebroval slávnostnú svätú omšu P. Ján Andrejov. Vo svojej homílii poukázal na to,  že vykúpenie nie je abstraktný pojem, ale skutočnosť, vďaka ktorej žijeme. Boh vidí človeka veľmi pozitívne. Veď ho stvoril a vykúpil. Vykúpenie je pokračovaním stvorenia. Je to neutíchajúce „áno“ človeku, ktorého Boh pozdvihuje, občerstvuje a zachraňuje. Boh vždy ponúka cestu k tomu, aby sa človek stával tým, kým môže byť. Neodníma mu slobodu ani jeho svedomie. Vykupuje človeka darovaním seba samého v Ježišovi Kristovi – Vykupiteľovi: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16) Sv. Alfonz, zakladateľ Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa pripomína, že pri tomto evanjeliovom citáte je dôležitý dôraz na tak, miloval svet. Boh je „nepokojný“ zo situácie človeka. Jeho odpoveďou je sebadarujúca sa láska v Kristovi. Kristov kríž je prejavom jeho lásky k nám, ktorá sa nevzdáva a ide až za hranu. Bolesť, ktorú kríž Ježišovi prináša, nie je výčitkou. Utrpenie Ježiša Krista na kríži vykupuje, pretože svojím utrpením sa dotýka utrpenia človeka. Boh nechce naspäť náš výkon (nedoplatili by sme sa). Jedinou správnou odpoveďou je odpoveď lásky: „Chcem Ťa čoraz viac milovať, pretože ma tak miluješ.“

Po slávnostnej svätej omši nasledovalo malé agapé.

Album s fotkami nájdete TU

Foto: Pavel Kováč

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved