Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Spomienka na bl. Stanislava Papczynského, zakladateľa rehole mariánov

V sobotu 14. mája 2011 sme si sv. omšou ku cti bl. Stanislava Papczynského (1631-1701), zakladateľa rehole mariánov, ktorá bola spojená s požehnaním pamätnej tabule v objekte kláštornej budovy, pripomenuli historickú prítomnosť tohto muža v Podolínci. Bl. Stanislav tu totiž v rokoch 1649-1650 študoval v kolégiu piaristov a potom v rokoch 1654-1656 si tu vykonával svoj noviciát v reholi piaristov a zložením prvých rehoľných sľubov sa stal vôbec prvým Poliakom v tejto reholi. V rokoch 1658-1660 v Podolínci prednášal rétoriku študentom kolégia.  O desať rokov neskôr odišiel z rehole piaristov a založil rehoľu mariánov, ktorú schválila Apoštolská stolica v roku 1699. V roku 2007 bol vyhlásený za blahoslaveného.

Tejto slávnosti, ktorej predsedal generálny predstavený mariánov P. Andrzej Pakula z Ríma, sa zúčastnilo 15 kňazov z Česka, Slovenska a Poľska. Slávnosti sa zúčastnil aj viceprovinciál redemptoristov P. Václav Hypius.

 

P. Róbert Režný CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved