Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Skončila sa 2. Provinciálna kapitula redemptoristov

V Kostolnej – Záriečí sa 6. júla 2021 konalo II. zasadanie II. provinciálnej kapituly redemptoristov. Kapitulári v nej zvolili svojho vokála a jeho náhradníka na prvú a tretiu fázu XXVI. generálnej kapituly, schválili zmenu stanov Provincie Bratislava-Praha a Apoštolský plán na aktuálne quadrennium (štvorročie). Diskutovalo sa tiež o novovzniknutej misii redemptoristov na Litve, či o vplyve sociálnych médií ako účinného prostriedku na poli evanjelizácie.

Prostredníctvom online videohovoru sa redemptoristom prihovoril aj generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl CSsR.

Hosťom kapituly boli P. Johannes Römelt CSsR, koordinátor Konferencie Európa, a členovia mediálneho tímu Eva Güttlerová a br. Lukáš Michalovič CSsR.

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved