Škola služby na Motyčkách

Tím Návrat domov pod vedením pátra Jozefa Mihoka organizuje Školu služby – formačný program, ktorý pozostáva zo šiestich víkendových stretnutí. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 19. až 21. januára v exercičnom dome redemptoristov na Motyčkách pri Starých Horách a témou bola Nová evanjelizácia. Prednášať prišli tentokrát manželia Adamczykovci z Varšavy, ktorí sú členovia spoločenstva Missio Christi, partnerského spoločenstva redemptoristov Varšavskej provincie, a majú bohaté skúsenosti s vedením evanjelizačných škôl. Účastníci školy, medzi ktorými sú aj redemptoristi vo formácii, sa venovali v rámci workshopov praktickému nácviku svedectiev a ohlasovaniu kerygmy. Počas ďalších víkendov nás čakajú ešte tieto témy: misie, zvelebenie, tvorivosť v evanjelizácii, modlitba príhovoru, duchovný boj, stratégie v evanjelizácii, spoločenstvo a vodcovstvo.

michalovic.lukas@gmail.com