Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Na konferencii „Vychádzajúca cirkev“ sa vo Vatikáne zúčastnili aj slovenskí redemptoristi

V Aule Pavla VI. a v Aule požehnania vo Vatikáne sa od 28. do 30. novembra konalo medzinárodné stretnutie „Evangelii Gaudium: Prijatie a perspektívy“. Na tejto konferencii bolo prítomných aj 12 účastníkov z Litvy, medzi nimi i slovenskí redemptoristi P. Peter Hertel a P. Rastislav Dluhý, ktorí už vyše roka pôsobia v Kaunase. Z redemptoristickej rodiny sa konferencie zúčastnil P. Miguel Castro z provincie Madrid a P. Jacek Dubel z varšavskej provincie.

Jednu z najinšpiratívnejších prednášok mal Timothy Radcliff, O.P., teológ a bývalý generálny predstavený dominikánov, ktorý hovoril o Duchu Svätom ako o protagonistovi novej evanjelizácie. S ďalším silným príhovorom vystúpil kardinál Luis Antonio Tagle, arcibiskup Manily. Rozprával o Božom ľude, ktorý je pútnikom, a zároveň evanjelizátorom. Medzi prednášajúcimi bol aj Matthew Kelly – jeho knihu Neodporuj šťastiu vydali slovenskí redemptoristi vo vydavateľstve Slovo medzi nami. P. Peter a P. Rastislav mali možnosť hovoriť nielen s ním, ale i s ďalším autorom nášho vydavateľstva, poľským arcibiskupom Grzegorzom Ryśom, ktorý napísal knihu Škandál milosrdenstva.

Vrcholom konferencie bola audiencia a stretnutie s pápežom Františkom, ktorý sa účastníkom krátko prihovoril.

Slovenskí redemptoristi bývali v generálnom dome, kde sa stretli so spolubratmi z celého sveta a hovorili s generálnym predstaveným P. Michaelom Brehlom, niektorými jeho konzultormi, koordinátormi konferencie Ázia a Severná Amerika a s viacerými profesormi Alfonziánskej akadémie.

Po skončení konferencie sa k litovským účastníkom pridal aj P. Martin Macko, ktorý pôsobí v Historickom inštitúte redemptoristov v Ríme.

Deň po zverejnení listu pápeža Františka o význame betlehemských jasieľ spolu navštívili jednu zo štyroch hlavných rímskych bazilík Santa Maria Maggiore, kde sú ich relikvie. Pápež v liste píše, že sv. František z Assisi sa možno inšpiroval aj návštevou tejto baziliky. Práve tu sa konala slávnosť, pri ktorej pápež Hadrián II. pred vyše 1150 rokmi položil bohoslužobné knihy preložené do staroslovienčiny na oltár a potom na ňom slávil liturgiu. Liturgické texty vtedy na schválenie do Ríma priniesli sv. Cyril a Metod.

Vo všetkých štyroch hlavných rímskych bazilikách a na rôznych ďalších miestach sa slovenskí redemptoristi a dve účastníčky z misijnej skupiny z Kaunasu modlili za rozličné úmysly, za misie, chorých a pod.

Počas týchto dní mali možnosť pozrieť si tiež Ostiu, antický prístav, kde sa nejaký čas zdržiaval aj sv. Augustín a sv. Monika, navštívili Kostol sv. Alfonza v Ríme s originálom Ikony Matky ustavičnej pomoci, modlili sa i v Chráme sv. Petra pri telesných ostatkoch či relikviách pápežov a tiež v hrobke pri sarkofágu Benedikta XV. Misijný mesiac október bol práve storočnicou prelomového listu tohto pápeža o misiách Maximum illud.

P. Rastislav navštívil i Teutonico – pápežské nemecké kolégium vo Vatikáne, ktoré sídli medzi Bazilikou sv. Petra a Aulou Pavla VI. a kde pôsobia tri slovenské sestry Božského Vykupiteľa.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved