Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

„Keď ťa otcovsky vychováva Boh“ – redemptoristi v Litve zorganizovali obnovu pre mužov

Redemptoristi pôsobiaci v Litve zorganizovali spolu s laickými spoločenstvami kaunaskej arcidiecézy rekolekcie pre mužov a kňazov s Andrewom Comiskeym, laickým misionárom z USA. Kaunas sa 22. a 23. septembra stal miestom, kde sa povzbudzovali srdcia mužov. V dnešnej dobe, keď je toľko zmätku v tom, čo znamená byť mužom, si muži vypočuli, čo o tom hovorí evanjelium.

V piatok sa v arcibiskupstve v Kaunase stretlo pätnásť kňazov, aby spoločne rozjímali o podstate duchovného otcovstva. Andrew Comiskey, zakladateľ Desert Stream Ministries, nás vyzval, aby sme umožnili ostatným bratom, kňazom aj laikom, spoznať ich. Aby sme otvorili brány svojich sŕdc nielen smerom k tým, ktorým slúžime, ale aj dovnútra, aby Boží ľud mohol slúžiť aj nám. Mnohé postrehy boli pre kňazov skutočným povzbudením.

Na záver stretnutia Andrew odpovedal na mnohé otázky. V jednom veľmi dojímavom svedectve Andrew hovoril o svojom vlastnom vzťahu so svojím farárom a s ostatnými kňazmi a laikmi. Boli sme poctení aj krátkou návštevou arcibiskupa Kestutisa a pomocného biskupa Sauliusa.

V sobotu sa konalo stretnutie pre všetkých mužov, ktoré sa začalo svätou omšou v seminárnom kostole Najsvätejšej Trojice. Páter Rastislav Dluhý CSsR vo svojej homílii hovoril o dráme, ktorá nastáva vždy, keď sa zasieva semeno, Božie slovo. Padne na skalu, medzi tŕnie, alebo na úrodnú pôdu – dobré a štedré srdce?

Deň obnovy sa začal modlitbou a časom chvál a uctievania. Na bohoslužbe sa podieľali muži zo Stromu života, Prameňa milosrdenstva a z chválového tímu „Z ničoho“. Na obnove sa zúčastnilo sto desať mužov z celej Litvy a tiež z Poľska, Dánska, Estónska, Slovenska, Indie a Maurícia.

Andrew Comiskey bol ako misionár v Litve už niekoľkokrát. Prvýkrát však slúžil len mužom. Vo svojich rozhovoroch a svedectve sa dotkol skutočnej identity každého muža, ktorý je povolaný byť „levom“. Hovoril o všetkých ranách, ktoré muži nosia vo svojich srdciach, a o tom, že je často ľahšie vidieť hriechy, doplnky a životný štýl, ku ktorým viedli, ako vidieť samotné rany. Nastali silné chvíle príhovornej modlitby, keď muži mohli otvoriť svoje srdcia pre hlbšie uzdravenie. Výsledkom dňa obnovy bola vízia obnovenej mužnosti a skúsenosť s ovocím vykúpenia, ktoré často prekonáva naše sny a očakávania.

P. Rastislav Dluhý CSsR

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved