Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyRedemptoristi v Gaboltove pôsobia už 20 rokov

Redemptoristi v Gaboltove pôsobia už 20 rokov

Gaboltov, malá obec na severovýchode Slovenska v okrese Bardejov, je známa ako pútnické miesto. Prvýkrát sa tu redemptoristi ukázali v apríli 1923, keď vo farnosti konali ľudové misie. Takmer o 80 rokov neskôr im bola farnosť zverená do duchovnej správy.

Pútnický areál v Gaboltove

Dňa 1. októbra 2001 bola uzatvorená zmluva medzi Košickou arcidiecézou a vtedajšou Bratislavskou viceprovinciou Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorou redemptoristi oficiálne prevzali starostlivosť o farnosť Gaboltov. Avšak prví dvaja redemptoristi tam prišli už v júli toho roka: 2. júla slávili vo farskom kostole prvú sv. omšu spolu s vtedajším správcom farnosti Michalom Kriškom pátri František Romaňák CSsR a František Boldy CSsR.

Kardinál Stanisław Dziwisz a terajší správca farnosti Tomáš Regeš CSsR

V súčasnosti tvoria komunitu traja redemptoristi. Z farnosti Gaboltov pochádza aj páter František Skonc CSsR, ktorý pôsobí v komunite Bratislava – Kramáre.

Farský kocur Muco 🐈
Farský a pútnický kostol
Gaboltov

Mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..