Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi si tento rok pripomínajú sté výročie príchodu na územie dnešného Slovenska

Stropkov sa stane miestom centrálnych osláv príchodu redemptoristov preto, lebo práve tu založili v roku 1921 svoj prvý kláštor. Neskôr pribudli kláštory v Podolínci, v Kostolnej-Záriečí, v Michalovciach a v Bratislave. Provinciál provincie Bratislava-Praha Václav Hypius hovorí, že storočnica je príležitosť uvedomiť si, koľko ľudí sa zaslúžilo o ich pôsobenie u nás. „Koľko ľudí sa pričinilo o to, aby redemptoristi prišli na územie dnešného Slovenska a intenzívne pokračovali vo svojej misii, ktorú tu započali niekoľko desaťročí predtým! Na mnohých z nich, najmä na našich spolubratov, sa už nepamätá. Niektorých významných z nich si chceme osobitne pripomenúť a za všetkých chceme byť vďační Bohu, ktorý viedol ich kroky, aby sa aj v našich končinách zakorenila charizma ohlasovania hojného vykúpenia, ktoré Boh tak rád rozdáva svojim deťom.“

Viceprovinciál viceprovincie Michalovce Metod Lukačik dodáva, že za sto rokov sa toho v ich rehoľnej rodine udialo veľa. „Tých sto rokov prítomnosti redemptoristov na Slovensku je pozvaním obzrieť sa späť a ďakovať Bohu za to všetko, čo sme dostali a čo sme mohli vykonať. Čo sme vybudovali a čo sme zasiali svojou charizmou, službou, obetou. Ale je to aj určitý míľnik a úloha pozerať sa vpred, do budúcnosti. Život je dynamický a takisto aj misia redemptoristov. Máme sa stále pýtať v modlitbe, čo od nás očakáva Pán, ako máme slúžiť hojnému vykúpeniu tu a teraz v dnešnej dobe.“

Okrúhle výročie sa redemptoristi chystajú patrične osláviť. O detailoch hovorí provinciál Václav Hypius: „Spoločne so spolubratmi z michalovskej viceprovincie chceme tak osobitne poďakovať Bohu 18. a 19. septembra v Stropkove, kedy sa chceme zísť na modlitbách, na stretnutí, na konferencii, rozprávať sa, byť spolu. Poďakovať Bohu za dar tohto prvého domu redemptoristov na Slovensku.“

Súčasťou osláv budú aj ďalšie podujatia a projekty. Už teraz redemptoristi zverejňujú myšlienky zakladateľa kongregácie svätého Alfonza Mária de Liguori na sociálnych sieťach.


Mediálny tím redemptoristov
Zdroj: Rádio Lumen

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved